(Chinhphu.vn) – Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2012), Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết này.

Công an nhân dân Việt Nam là Công an của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân ngày càng phát triển và trưởng thành, luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đoàn kết, tận tụy trong công tác; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, đập tan mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các chiến sỹ cảnh sát 113 lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: dantri.com.vn

Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Lịch sử 67 năm Công an nhân dân khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đó là nhân tố quyết định để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an xác định rõ phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, phấn đấu hy sinh giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và tội phạm khác, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn thâm độc và xảo quyệt của các cơ quan tình báo, gián điệp thực dân, đế quốc và các thế lực thù địch câu kết với bọn phản động tay sai.

Trong công cuộc Đổi mới, lực lượng Công an nhân dân đã đổi mới tư duy, quan điểm, biện pháp công tác, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố hoặc việc thành lập tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin được đẩy mạnh; đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch thông qua hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, cải cách tư pháp, xây dựng pháp luật để tác động làm chuyển hóa chính trị, ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp với phòng ngừa xã hội, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức; truy bắt các đối tượng truy nã; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; chủ động phát hiện, điều tra, xử lý có hiệu quả tội phạm tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường…

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ được triển khai thực hiện liên tục, rộng khắp, tạo sự chuyển biến tích cực, nhất là trong ý thức chấp hành của nhân dân. Tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tạo mọi  điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng đối với những người đã chấp hành xong án phạt tù. Tích cực cải cách hành chính theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự, vừa phục vụ lợi ích, nhu cầu chính đáng của cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung vào việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, trau dồi lý luận chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Tổ chức triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Được rèn luyện trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua, được tôi luyện trong công tác và chiến đấu, lực lượng Công an đã từng bước trưởng thành, lập nên những chiến công, thành tích xuất sắc; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí đã cống hiến một phần xương máu của mình trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự.

Những cống hiến to lớn của lực lượng Công an nhân dân 67 năm qua đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Một buổi luyện tập của các chiến sỹ cảnh sát cơ động. Ảnh: VGP/Thành Chung

Không ngừng đổi mới nhận thức, tư duy nghiệp vụ đáp ứng tình hình mới

Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế để phát triển trong bối cảnh tình hình thế giới đang thay đổi nhanh, phức tạp và khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn chi phối quan hệ giữa các nước, song cạnh tranh và đấu tranh cũng diễn ra hết sức phức tạp và quyết liệt; xung đột sắc tộc và tôn giáo cùng với sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố quốc tế và tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan diễn ra gay gắt. Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học - công nghệ, đặc biệt là sự bùng nổ thông tin với gia tốc lớn, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế với những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực; khủng hoảng tài chính, tình trạng suy thoái kinh tế, nợ công lan rộng ở châu Âu, các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống cùng với những vấn đề toàn cầu khác như đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên… vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, buộc các quốc gia, trong đó có Việt Nam phải có cách tiếp cận mới, tư duy mới.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động và đang hình thành nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng hơn. Song, vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, nhất là những tranh giành ảnh hưởng, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, tài nguyên.

Những biến động nói trên của tình hình thế giới và khu vực đã, đang và sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh, trật tự của Việt Nam. Những thành tựu, kinh nghiệm của hơn 25 năm Đổi mới đã tạo cho đất nước thế và lực lớn hơn nhiều so với trước. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang đứng trước những thách thức đan xen và diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, Đại hội XI của Đảng đã xác định đường lối, quan điểm về xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xác định 8 mối quan hệ lớn cần tập trung giải quyết, trong đó xây dựng chủ nghĩa xã hội phải luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xác định rõ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới với những yêu cầu mới, đó là: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề; đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới về nhận thức, tư duy nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác nắm và dự báo tình hình, nhất là công tác dự báo chiến lược; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phát huy mọi tiềm lực, khả năng và sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Giúp đỡ nhân dân lúc khó khăn. Ảnh: hatinh.gov.vn

Phải chú trọng cả hai nhiệm vụ “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là chính; phát hiện và tham mưu với Đảng, Nhà nước có giải pháp giải tỏa kịp thời những vấn đề bức xúc xã hội, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, không thể các thế lực thù địch chống phá ta. Xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia một cách linh hoạt, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi, phân hóa, cô lập kẻ thù, không để xảy ra hậu quả phức tạp về an ninh quốc gia.

Chủ động phòng ngừa, tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin…, đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng, lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” chống phá Việt Nam; phát hiện, ngăn chặn mưu đồ của các thế lực thù địch tác động làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân trên từng địa phương và trong cả nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự ở từng địa bàn, trước hết là ở các vùng chiến lược, các thành phố lớn. Chủ động ngăn chặn và có phương án đối phó với các khả năng, tình huống phức tạp có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, nhất là không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước. Tích cực phối hợp với các cấp, các ngành ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong mọi tình huống, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP, ngày 31-7-1998 của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh kéo giảm phạm pháp hình sự; phát huy những kinh nghiệm hay trong đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy, nhất là tội phạm có sử dụng “vũ khí nóng”. Đồng thời, chú ý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản ở khu vực thành thị và nông thôn, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động công an. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và công dân;  thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tăng cường vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng chống cháy, nổ, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…

Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động có nhiều biện pháp thiết thực vận động nhân dân, thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Tăng cường đoàn kết, gắn bó với Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cán bộ, chiến sĩ công an phải thấm nhuần lời dạy của Bác: “Làm công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì công an mới hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dân có hàng triệu tai mắt thì kẻ địch khó mà che giấu được. Nếu trong công tác, các cô, các chú được dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công. Muốn được như vậy cũng phải trau dồi đạo đức cách mạng, cũng phải chống chủ nghĩa cá nhân”, (Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.9, tr 448-449).

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; công tác cán bộ là khâu đột phá; gắn chặt nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ quan trọng. Lực lượng Công an nhân dân phải gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết; thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp phải nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một Tổ công tác 141 tại Hà Nội đang xử lý công việc. Ảnh: VGP/Thành Chung

Quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới đất nước, bảo vệ nhân dân; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình. Cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt phương châm “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” để luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; trước những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đồng thời, phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an. Chấn chỉnh, khắc phục các mặt yếu kém, hạn chế trong chấp hành về kỷ cương, kỷ luật lao động, chức trách nhiệm vụ, quy chế, quy trình công tác; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Trong chỉ đạo thực hiện, phải quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, địa phương về tình trạng buông lỏng kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm, hiệu quả kém của đơn vị mình; nếu để cán bộ, chiến sĩ sai phạm, thì lãnh đạo, chỉ huy phải liên đới chịu trách nhiệm. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm, đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua đối với đơn vị, cá nhân, xử lý về trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng, phát triển hệ thống lý luận Công an nhân dân làm cơ sở khoa học cho việc thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần bổ sung, phát triển lý luận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ có hiệu quả việc bảo vệ và giữ vững chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng cách mạng và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự.

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và hết lòng phụng sự nhân dân, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

*Tiêu đề bài viết và các tiêu đề phụ do Cổng TTĐT Chính phủ đặt