(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa báo cáo về thông tin tại một xã của huyện Quảng Xương có 500 cán bộ.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đưa ra tại cuộc gặp gỡ thường kỳ với báo chí chiều nay  6/7.

Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Tại cuộc gặp, trả lời câu hỏi về thông tin tại một xã của huyện Quảng Xương- Thanh Hóa có 500 cán bộ, trong đó phần lớn là cán bộ cấp thôn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết ông vừa ký công văn yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo trước ngày 10/7 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công văn của Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo chi tiết số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố toàn tỉnh; báo cáo thực trạng triển khai các quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố của tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Nghị định số 92 của Chính phủ, những bất cập, hạn chế hiện nay đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo thực chất những thông tin về các khoản đóng góp của nhân dân và số liệu cán bộ ở xã, thôn của xã Quang Vinh, huyện Quảng Xương mà bài báo đã nêu; báo cáo việc chỉ đạo, xử lý của UBND tỉnh trước những thông tin đăng tải nêu trên và những kiến nghị đề xuất.

Trước đó, có tờ báo thông tin về việc "xã 500 cán bộ ở Thanh Hóa” nêu tình trạng một xã có quá nhiều cán bộ, trong đó có nhiều vị trí không có trong quy định. Hơn nữa, vì không được ngân sách chi trả, trong khi nguồn thu của địa phương hạn chế, chính quyền xã đã yêu cầu nhân dân đóng góp để “trả lương” cho số cán bộ này.

Theo thống kê của Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, hiện cả nước có khoảng 130 ngàn thôn. Số cán bộ thôn trên cả nước là hơn 574 ngàn, nếu tính cả cán bộ xã là 769 ngàn người. Thông thường mỗi thôn có 3 cán bộ là trưởng thôn, bí thư chi bộ và công an viên.

Tuy nhiên, trên thực tế, thôn còn có cán bộ của các tổ chức chính trị xã hội, an ninh, trật tự… và tổng cộng cả nước hiện có hơn 900 ngàn cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn.

Ông Nguyễn Hữu Đức- Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết hiện mỗi xã đang phải chi trả từ 120 đến 170 định suất ngoài ngân sách bằng nguồn đóng góp của dân.

Theo ông Nguyễn Hữu Đức, số lượng cán bộ cấp xã là công chức nhà nước được khoán chỉ tiêu. Bên cạnh đó còn có cán bộ không chuyên trách, số lượng do địa phương tự quyết định. Điều này nhằm đảm bảo cơ cấu "vừa cứng, vừa mềm" để địa phương, cơ sở có thể quyết và trình ra Hội đồng nhân dân về đội ngũ cán bộ cấp thôn, xã.

Ông Nguyễn Hữu Đức cũng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan về chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc gặp báo chí. - Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Tích cực hoàn thành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Cũng tại cuộc gặp, ông Nguyễn Xuân Bình- Chánh Văn phòng – Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã hoàn thành 43 văn bản, đề án, nhiệm vụ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong 6 tháng đầu năm là tập trung trình Chính phủ ban hành xong 4 Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật Viên chức như Nghị định 41 về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 29 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 55 về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 27 về xử lý kỷ luật đối với viên chức.

Bộ cũng đã ban hành Thông tư 03 hướng dẫn Nghị định 66 về quy định áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước.

3 dự thảo quan trọng cũng được tiếp tục hoàn thiện là Dự thảo Nghị định về phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ; dự thảo Đề án “Chiến lược phát triển đội ngũ công chức đến năm 2020”, Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”.

Về lĩnh vực quản lý chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đã báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XI dự thảo đề án "Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020", kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản, đề án liên quan đến chính sách tiền lương của cán bộ, công chức.

6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ sẽ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức thông qua việc xây dựng các văn bản cần ban hành để thực hiện tốt Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trong đó chú trọng đến các quy định về xác định vị trí việc làm và chính sách nhân tài; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức.

Bộ Nội vụ cũng sẽ tập trung đánh giá  và đưa ra giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt  động của UBND các cấp; tường bước phân định rõ hơn chức năng và mô hình tổ chức của chính quyền đô thị với chính quyền ở nông thôn; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về số lượng thành viên UBND các cấp, về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Xuân Tuyến