(Chinhphu.vn) - Sau 15 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hiện, cả nước có 22.861 HTX, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Số lượng HTX tăng 8.513 HTX (khoảng 59%), số lao động làm việc trong HTX là 1,2 triệu người, tăng 157.000 người (khoảng 14,8%) so với năm 2003.

Họp báo trước Hội nghị. Ảnh: VGP/Huy Thắng.

Đây là thông tin được diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại cuộc họp báo trước Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 ngày 9/10 tại Hà Nội. 

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, vào ngày 14/10 tới đây, có 2 sự kiện quan trọng bàn về vấn đề kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

Thứ nhất là Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, được tổ chức vào chiều 14/10 dưới hình thức bán tập trung (tập trung ở Trung ương kết hợp trực tuyến tại địa phương) do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. 

Đầu cầu trực tuyến tại Hà Nội có khoảng 400-500 đại biểu với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các bộ ngành. Tại các đầu cầu địa phương có các lãnh đạo địa phương tham gia.

Thứ hai là Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 với chủ đề “Cơ chế chính sách thúc đẩy và khơi thông tiềm năng phát kinh tế tập thể, hợp tác xã”.

Diễn đàn là nơi để các hợp tác xã, các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, tổng kết những bài học kinh nghiệm, đề xuất các chính sách để phát triển hợp tác xã, làm rõ vai trò, bản chất của mô hình hợp tác xã kiểu mới, việc phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).  Các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số tổ chức quốc tế liên quan: WB, ADB, UNDP, ILO... tham dự Diễn đàn.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho biết, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước với mục tiêu từ năm 2002 đến năm 2010 là “Đưa KTTT thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong nền kinh tế quốc dân”. 

Nhìn chung, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, nợ công cao, ngân sách hạn hẹp, nhưng khu vực HTX lại hoạt động khá ổn định. Số lượng HTX tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp. Nhiều loại hình HTX mới được thành lập như HTX môi trường, HTX trường học, HTX y tế… 

Số liệu của Cục Phát triển HTX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sau 15 năm triển khai Nghị quyết, hiện cả nước có 101.400 tổ hợp tác (THT), tăng 587 THT (khoảng 0,58%) so với năm 2003; thu hút 1,34 triệu thành viên tham gia, tăng khoảng 57,3%. Số lao động thường xuyên trong THT khoảng 1,1 triệu lao động, tăng 11,2% so với năm 2003. Doanh thu bình quân của 1 THT là 408 triệu đồng, tăng 75,7% so với năm 2003.

Về HTX, toàn quốc có 22.861 HTX, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Số lượng HTX tăng 8.513 HTX (khoảng 59%) so với năm 2003. Số lao động làm việc trong HTX là 1,2 triệu người, tăng 157 nghìn người (khoảng 14,8%) so với năm 2003. 

Đồng thời, số lượng các HTX hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 57% trong tổng số HTX. Doanh thu bình quân của một HTX năm 2018 đạt 4,4 tỷ đồng/HTX, tăng 3,6 tỷ đồng (gấp khoảng 5,2 lần) so với năm 2003. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX cũng được tăng lên từ 15,7 triệu đồng/năm năm 2003 lên 36,6 triệu đồng/năm 2018 (tăng 20,9 triệu đồng, khoảng 133%). 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao, đi kèm với đó là nhu cầu nội địa ngày càng tăng; cùng với đó là cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 với trọng tâm là phát triển kinh tế số đang là những cơ hội để khu vực KTTT, HTX có thể mở rộng vai trò sang các lĩnh vực phi truyền thống một cách mạnh mẽ hơn như dịch vụ môi trường, du lịch, năng lượng tái tạo hay chăm sóc sức khỏe người già... 

“Hợp tác xã cần đóng vai trò tích cực, kết nối và mở rộng hợp tác, tạo điều kiện gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế thành viên và các chủ thể khác. Đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, các hợp tác xã cần phải tự đổi mới và phát triển lớn mạnh để có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của nền kinh tế thị trường”, Thứ trưởng Võ Thành Thống chỉ rõ. 

Thứ trưởng Võ Thành Thống khẳng định, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và nỗ lực phấn đấu vươn lên của các HTX sẽ đưa phong trào HTX phát triển vững chắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Huy Thắng