(Chinhphu.vn) - Ông La Dũng (anhdung2905@...) công tác tại Cục Kỹ thuật Quân khu 5 từ tháng 4/1975 đến ngày 31/12/1992, trong đó có 3 năm 2 tháng ở chiến trường K. Theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ông có được nhận trợ cấp một lần không, nếu được thì giải quyết như thế nào và mức hưởng ra sao?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Đối tượng áp dụng Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, được quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quyết định này, trong đó có đối tượng là công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 1/1/1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 5 Quyết định này, đối với công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành  trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 1/1/1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng, thì được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Mức trợ  cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm  được cộng thêm 800.000 đồng.

Mức trợ cấp = 2.500.000 đồng + [(số năm  được tính hưởng - 2 năm) x 800.000 đồng].

Theo Khoản 3 Điều 4 Quyết định này thì thời gian hưởng chế  độ trợ cấp một lần nếu có tháng lẻ thì từ đủ 6 tháng đến 12 tháng được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm.

Trường hợp  ông La Dũng là công nhân quốc phòng thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu 5 từ tháng 4/1975, đã thôi việc ngày 31/12/1992 (trước ngày 1/1/1995). Trong thời gian công tác ông Dũng có 3 năm 2 tháng làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Nếu 3 năm 2 tháng đó nằm trong khoảng thời gian từ tháng 1/1979 đến ngày 31/8/1989 và hiện ông Dũng không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng thì ông được hưởng chế độ trợ cấp một lần. Thời gian 3 năm 2 tháng được làm tròn thành 3 ½ năm. Mức trợ cấp một lần đối với ông Dũng như sau :

Mức trợ cấp = 2.500.000 đồng + [(3 ½ năm - 2 năm) x 800.000 đồng] = 3.700.000 đồng.

Cùng với  đó, theo quy định tại Điều 6 Quyết định 62/2011/QĐ-TTg nếu ông Dũng chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin, bài liên quan:

>> Chế độ trợ cấp với quân nhân phục viên, xuất ngũ

>> Thời gian tính hưởng chế độ khi phục viên, xuất ngũ

>> 5 nhóm đối tượng phục viên, xuất ngũ được hưởng chế độ

>> Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần và hàng tháng