(Chinhphu.vn) - Ông Trần Tình (bihvun@...) vừa trúng tuyển vào công chức nhà nước. Vậy, tại cơ quan mới tuyển dụng ông Tình có cần phải thực hiện chế độ tập sự không, nếu trước đó ông đã công tác tại 1 doanh nghiệp?

Ông Tình làm việc tại doanh nghiệp cổ phần từ tháng 6/2006, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Tháng 8/2009 ông vào UBND cấp huyện làm việc theo diện hợp đồng có xác định thời hạn 12 tháng (ký 1 năm/lần), tổng thời gian làm hợp đồng là 20 tháng, trong thời gian này ông làm đúng ngạch tham gia dự tuyển công chức.

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Tình như sau:

Mục đích của chế độ tập sự công chức là để người được tuyển dụng vào công chức nắm vững quy định của Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12 về quyền, nghĩa vụ của công chức, về những việc công chức không được làm; để nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng; có thời gian cần thiết trao dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian tập sự

Tại khoản 2, Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định thời gian tập sự đối với người được tuyển dụng vào công chức như sau:

- Tập sự 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

- Tập sự 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

- Người được tuyển dụng vào công chức dự bị trước ngày 1/1/2010 theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức thì chuyển sang thực hiện chế độ tập sự. Thời gian đã thực hiện chế độ công chức dự bị được tính vào thời gian tập sự;

- Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ BHXH và thời gian nghỉ ốm đau, bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

Trường hợp được miễn tập sự

Trường hợp miễn thực hiện chế độ tập sự được hướng dẫn tại Điều 12, Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ như sau:

Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện: Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng.

Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Nghị định 24/2010/NĐ-CP người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

Theo hướng dẫn này thì trường hợp người được tuyển dụng vào công chức loại C được miễn tập sự khi đã có thời gian công tác, đóng BHXH, đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức loại C bằng hoặc lớn hơn 12 tháng.

Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức loại D được miễn tập sự khi đã có thời gian công tác, đóng BHXH, đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức loại D bằng hoặc lớn hơn 6 tháng.

Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện này thì phải thực hiện chế độ tập sự.

Trường hợp ông Trần Tình hỏi về việc miễn thời gian tập sự khi được tuyển dụng vào công chức. Theo luật sư, thời gian ông Tình làm việc và đóng BHXH tại công ty cổ phần không được dùng làm căn cứ để miễn thời gian tập sự, vì công việc ông làm ở doanh nghiệp không cùng loại với công việc theo yêu cầu công vụ của ngạch công chức được tuyển dụng.

Nếu công việc ông Tình đã làm theo hợp đồng tại UBND huyện đúng với ngạch thi tuyển công chức, thời gian 20 tháng làm công việc này tại UBND ông có tham gia đóng BHXH, được UBND hoặc phòng Nội vụ huyện nơi đã làm việc xác nhận và phải được cơ quan tuyển dụng công chức chấp thuận, thì về nguyên tắc ông Tình được miễn thời gian tập sự.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Các tin liên quan:

>> Điều kiện công chức tuyển dụng được miễn chế độ tập sự

>> Trường hợp không được miễn tập sự khi tuyển dụng vào công chức

>> Về chế độ tập sự trong tuyển dụng công chức

Từ khóa: Chế độ tập sự , Luật Cán bộ Công chức , Nghị định 24/2010/NĐ-CP