(Chinhphu.vn) - Ông Đỗ Quang (anhsangxanh_25_10@...) tốt nghiệp trung cấp và đã được tuyển dụng vào công chức 2 năm. Nay, ông được cơ quan cho phép đi học đại học hệ tại chức (4 năm). Ông Quang muốn được biết, nếu ông đi học thì có bị trừ lương và các khoản công đoàn phí không?

Trường hợp ông Quang muốn xin nghỉ việc và tự túc học tập, sau khi ra trường ông muốn chuyển đến cơ quan khác có được không? Thời gian 4 năm nghỉ việc ông Quang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đầy đủ thì khi chuyển sang cơ quan mới ông có được chuyển BHXH không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời các vấn đề ông Quang hỏi như sau:

Khoản 4, Điều 11 và Điều 14 Luật Cán bộ, công chức quy định cán bộ, công chức được đảm bảo các điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Cán bộ, công chức được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học.

Trách nhiệm, nghĩa vụ của công chức được cử đi học

Theo quy định tại Điều 49 Luật Cán bộ, công chức, thì công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật.

Công chức đạt kết quả xuất sắc trong khóa đào tạo, bồi dưỡng được biểu dương, khen thưởng.

Công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công chức xin thôi việc để đi học

Điểm b, khoản 1; khoản 2 Điều 59 Luật Cán bộ, công chức quy định, nếu công chức có nguyện vọng thôi việc và được cấp trên đồng ý thì được hưởng chế độ thôi việc.

Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp ông Đỗ Quang, là công chức có trình độ đào tạo trung cấp. Ông Quang được cơ quan chấp thuận cử đi học đại học hệ đào tạo tại chức 4 năm. Nếu ông Quang theo học ngoài giờ làm việc, hoặc được cơ quan cho phép học tập trung theo kỳ trong giờ làm việc; được cơ quan cấp chi phí đào tạo, hoặc tự túc chi phí đào tạo, mà ông vẫn đảm nhiệm và hoàn thành công vụ được cơ quan giao, thì ông Quang được hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật.

Thời gian được cơ quan cử đi học, ông Quang vẫn là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại cơ quan. Ông Quang là đoàn viên công đoàn thì thời gian đi học cũng phải có nghĩa vụ nộp công đoàn phí theo quy định.

Nếu ông Quang có nguyện vọng thôi việc để đi học, tự túc chi phí đào tạo, thì từ khi được cơ quan giải quyết thôi việc, ông Quang không còn là công chức và cơ quan không quản lý ông nữa. Sau khi tốt nghiệp, ông Quang có quyền dự tuyển và làm việc ở bất kỳ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào. Khi thôi việc, ông Quang không được đóng BHXH ở cơ quan nữa và được chốt, trả sổ BHXH bắt buộc. Ông Quang có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện đan xen trong thời gian tạm dừng BHXH bắt buộc, để khi tốt nghiệp đại học, được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác, ông sẽ tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

>> Chế độ đối với công chức được cử đi học ở nước ngoài