(Chinhphu.vn) - Theo quy định, tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê của Nhà nước có quyền bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

Công ty TNHH cơ khí Nhật Minh được UBND tỉnh cho thuê đất với thời hạn 50 năm đã xây dựng nhà xưởng trên diện tích đất này và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà xưởng. Hiện nay, do biến động kinh tế nên việc sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, công ty phải cơ cấu lại, nên cần bán nhà xưởng và chuyển nhượng lại quyền thuê đất này cho doanh nghiệp khác.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Bính (Hà Nam) hỏi thủ tục chuyển nhượng lại quyền thuê đất trong trường hợp này.

Về vấn đề trên, Luật sư  Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư  Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 111, Luật Đất đai năm 2003 quy định: Tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê của Nhà nước có quyền bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

Trường hợp Công ty TNHH cơ khí Nhật Minh đã được UBND tỉnh cho thuê đất, đã xây dựng nhà xưởng trên đất thuê của Nhà nước và đã được cấp chứng nhận quyền sở hữu thì có quyền bán nhà xưởng này cho doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp mua nhà xưởng sẽ được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích sử dụng đất được xác định trong quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất của Công ty TNHH cơ khí Nhật Minh.

Trước khi thực hiện việc bán nhà xưởng là tài sản gắn liền với đất thuê, Công ty TNHH cơ khí Nhật Minh cần phải họp và được sự đồng ý của Hội đồng thành viên công ty bằng văn bản, sau đó ra công văn xin ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh về việc bán tài sản gắn liền với đất thuê. Sau khi nhận được văn bản của UBND tỉnh chấp thuận việc mua, bán, hai bên doanh nghiệp mua và bán phải xác lập, ký kết hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước tại tổ chức công chứng  địa phương nơi có nhà xưởng trên đất, làm cơ sở cho việc sang tên chủ sở hữu tài sản, công trình xây dựng trên đất và thực hiện thủ tục tiếp tục thuê đất cho doanh nghiệp đã mua tài sản.

Tiếp đó, doanh nghiệp mua và doanh nghiệp bán tài sản, công trình trên đất thuê liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để tiến hành thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho bên doanh nghiệp mua tài sản, công trình xây dựng trên đất thuê được tiếp tục thuê đất, trả tiền hàng năm để sản xuất kinh doanh trên diện tích đất thuê đó.

Hồ sơ gồm có: 

- Đơn đề nghị đăng ký biến động ;

- Văn bản chấp thuận việc mua, bán tài sản gắn liền với đất thuê của UBND tỉnh;

- Hồ sơ kỹ thuật địa chính, trích đo diện tích thửa đất đối với trường hợp chuyển nhượng tài sản gắn liền với một phần diện tích đất thuê do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện hoặc chỉ định thực hiện;

- Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất thuê đã được công chứng;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở  hữu tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp bán;

- Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất; Chứng từ đã nộp tiền thuê đất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký biến động;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp mua tài sản.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Luật Đất đai