(Chinhphu.vn) - Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Vợ của ông Bùi Đăng Thuần (thuan623@...)  làm việc ở một Công ty xây dựng của tỉnh Thái Bình, tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ tháng 6/2012, dự kiến sinh con ngày 7/1/2013. Tính từ tháng 6/2012 đến tháng 1/2013 vợ ông Thuần đóng BHXH bắt buộc được 7 tháng.

Ông Thuần tham khảo bộ phận kế toán Công ty về chế độ thai sản thì được trả lời nếu vợ ông sinh con trước tháng 1/2013 thì mới được hưởng chế độ thai sản. Nhưng theo ông Thuần được biết, người lao động nữ chỉ cần đóng đủ BHXH 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì được hưởng chế độ.

Ông Thuần muốn được biết trường hợp của vợ ông tính như thế nào là đúng quy định?

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đã được hướng dẫn tại điểm 1. Mục II  Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Cụ thể, trường hợp vợ ông Bùi Đăng Thuần đã đóng BHXH bắt buộc từ tháng 6/2012, dự kiến ngày 7/1/2013 sinh con, căn cứ vào hướng dẫn tại điểm 1 Mục II Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên, nếu vợ ông Thuần sinh con đúng dự kiến vào ngày 7/1/2013, hoặc sinh con vào khoảng thời gian từ 15/12/2012 đến 14/1/2013, thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 1/2012  đến 12/2012. Trong khoảng thời gian 12 tháng này vợ ông Thuần đã đóng BHXH từ tháng 6/2012 và tiếp tục đóng BHXH cho đến khi sinh từ đủ 6 tháng trở lên thì vợ ông sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định.  

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Từ khóa: Nhận nuôi con nuôi , lao động nữ sinh con