(Chinhphu.vn) - Năm 2000, ông Đỗ Minh Quang (tỉnh Ninh Bình) được Nhà nước cho thuê 1.500m2 đất diện tích để làm mặt bằng sản xuất theo hình thức trả tiền hàng năm. Ông Quang đã xây dựng trên đất thuê một khu nhà xưởng để sản xuất kinh doanh. Năm 2009, do tuổi đã cao nên ông có ý định chuyển nhượng cơ sở sản xuất cho người cháu ruột của ông.

Sau khi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất, ông Quang và người nhận chuyển nhượng đến UBND xã yêu cầu chứng thực việc ký kết hợp đồng đó. Nhưng UBND xã cho rằng ông thuê đất của Nhà nước, không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nên đã từ chối yêu cầu chứng thực hợp đồng .

Ông Quang muốn biết, việc UBND xã từ chối chứng thực hợp đồng đó có đúng quy định không?

Vấn đề ông Quang hỏi, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 114 Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất được bán, để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua, người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, đối với đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm, là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất có công trình gắn liền với đất, thì khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê, người nhận tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng thuê đất đã ký kết.

Trường hợp ông Đỗ Minh Quang được Nhà nước cho thuê 1.500m2 đất, là đất thuê trả tiền hàng năm. Ông Quang đã xây dựng trên đất nhà xưởng sản xuất kinh doanh. Nay do tuổi đã cao nên ông Quang muốn chuyển nhượng nhà xưởng sản xuất gắn liền với đất thuê cho người cháu của ông.

Đất mà ông Quang đang sử dụng là đất thuê của Nhà nước, nên ông chỉ được quyền chuyển nhượng tài sản trên đất thuê.

Do ông Quang và người nhận chuyển nhượng lập hợp đồng bao gồm hai nội dung: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng tài sản trên đất thuê, nên UBND xã từ chối yêu cầu chứng thực hợp đồng đó là có cơ sở.

Để được UBND xã chứng thực, hợp đồng phải có tiêu đề và nội dung chuyển nhượng tài sản trên đất thuê.

Người nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng thuê đất mà ông Quang đã ký kết.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

>> Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước

>> Về công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

>> Trường hợp nhận chuyển quyền sở hữu tài sản trên đất thuê được tiếp tục thuê đất

Từ khóa: Chuyển nhượng tài sản , thuê đất