(Chinhphu.vn) - Theo kết quả công bố của Ủy ban Bầu cử tỉnh, có 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.


Ngày 31/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả công bố của Ủy ban Bầu cử tỉnh, có 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 có tổng số 14 đơn vị bầu cử với 1.259 khu vực bỏ phiếu.

Tổng số cử tri là 864.643 người. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 861.100, đạt 99,59%.

Xem danh sách 51 đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau tại đây