(Chinhphu.vn) - Ngày 31/5, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền trực thuộc Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị đã thông qua các báo cáo quan trọng gồm báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết số 58/NQ-UBBC, ngày 31/5/2021 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ninh Bình có 715.056/718.165 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 99,57%; các huyện, thành phố đều có tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 99%. Không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, phấn khởi, an toàn, cử tri nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, không có sự cố bất thường xảy ra. Tất cả 1.020 khu vực bỏ phiếu của tỉnh kết thúc việc bỏ phiếu đúng thời gian quy định, 782 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu cử.

Kết quả, cử tri Ninh Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 261 đại biểu HĐND huyện và 3.391 đại biểu HĐND cấp xã. Trong đó, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần; ở cấp xã thiếu 32 đại biểu so với số lượng đại biểu được bầu. Ninh Bình sẽ không bầu thêm, bầu lại số lượng đại biểu HĐND cấp xã còn thiếu.

Bà Bùi Mai Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền trực thuộc Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá, công tác tổ chức bầu cử được tỉnh Ninh Bình triển khai nghiêm túc, đúng quy định, theo trình tự các bước, đến nay đã thành công tốt đẹp. Tỉ lệ cử tri đi bầu cử rất cao và là tỉ lệ cao nhất trong các cuộc bầu cử từ trước đến nay, thể hiện sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri toàn tỉnh.

Danh sách 50 đại biểu HĐND tỉnh Nình Bình nhiệm kỳ 2021-2026

BT