(Chinhphu.vn) – Ngày 29/5, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri tính Quảng Trị thực hiện quyền công dân. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị cho biết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thành công tốt đẹp.

Toàn tỉnh có 16 đơn vị  bầu cử với tổng số cử tri theo danh sách là 467.908 người, tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,77%.

Cử tri đã bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách 50 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Quảng Trị theo đơn vị bầu cử:

*Đơn vị bầu cử số 1:

- TRẦN NHẬT QUANG; số phiếu bầu: 26.363 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 77,55%

- VŨ VĂN PHONG; số phiếu bầu: 24.876 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 73,17%

- BÙI THỊ VÂN; số phiếu bầu: 22.228 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 65,38%

*Đơn vị bầu cử số 2:

- ĐÀO MẠNH HÙNG; số phiếu bầu: 26.701 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 82,47%

- NGUYỄN ĐỨC LÝ; số phiếu bầu: 25.284 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 78,09%

- VÕ THỊ THU; số phiếu bầu: 19.391 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 59,89%

*Đơn vị bầu cử số 3:

- TRẦN VĂN QUẢNG; số phiếu bầu: 22.556 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 77,33%.

 - LÊ THỊ HƯƠNG; số phiếu bầu: 22.019 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 75,49%

- HỒ QUỐC HƯƠNG; số phiếu bầu: 18.998 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 65,14%

 *Đơn vị bầu cử số 4:

- VÕ VĂN HƯNG; số phiếu bầu: 21.209 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 82,62%

- NGUYỄN THIÊN BÌNH ; số phiếu bầu: 20.820 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 81,10%

- NGUYỄN MINH SƠN; số phiếu bầu: 19.074 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 74,03%

*Đơn vị bầu cử số 5:

- NGÔ QUANG CHIẾN; số phiếu bầu: 31.515 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 87,60%

- HOÀNG NAM; số phiếu bầu: 30.142 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 83,78%

- NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG; số phiếu bầu: 29.221 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 81.22%

- ĐẶNG MAI NHI; số phiếu bầu: 23.101 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 64,21%

*Đơn vị bầu cử số 6:

- LÊ QUANG CHIẾN; số phiếu bầu: 23.483 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 90,67%

- NGUYỄN TRÍ TUÂN; số phiếu bầu: 23.342 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 90,13%

- NGUYỄN KHÁNH VŨ; số phiếu bầu: 22.175 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 85,62%

 - NGUYỄN THỊ LƯỢNG; số phiếu bầu: 21.638 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 83,55%

*Đơn vị bầu cử số 7:

- LÊ MINH TUẤN; số phiếu bầu: 26.552 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 79,93%

- TRẦN VĂN BẾN; số phiếu bầu: 25.262 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 76,05%

- HỒ THÚY VINH; số phiếu bầu: 23.857 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 71,82%

- TRẦN THỊ THANH HÀ; số phiếu bầu: 22.694 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 68,32%

*Đơn vị bầu cử số 8:

- NGUYỄN ĐĂNG ÁNH; số phiếu bầu: 21.246 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 90,37%

- NGUYỄN ANH CƯ; số phiếu bầu: 19.814 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 84,28%

- LY KIỀU VÂN; số phiếu bầu: 19.360 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 82,34%

*Đơn vị bầu cử số 9:

- VÕ VIẾT CƯỜNG; số phiếu bầu: 322 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 96,70%

*Đơn vị bầu cử số 10:

- NGUYỄN CHIẾN THẮNG; số phiếu bầu: 22.411 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 85,94%

- THÁI THANH HÙNG (Hòa thượng Thích Thiện Tấn); số phiếu bầu: 20.047 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 76,88%

- NGUYỄN ĐÍNH; số phiếu bầu: 16.548 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 63,46%

*Đơn vị bầu cử số 11:

- NGUYỄN ĐĂNG QUANG; số phiếu bầu: 34.620 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 89,63%

- LÊ HẢI ĐĂNG; số phiếu bầu: 33.036 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 85,53%

- NGUYỄN HỒNG HẢI; số phiếu bầu: 31.673 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 82,00%

- TRẦN THỊ THU; số phiếu bầu: 26.867 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 69,56%

*Đơn vị bầu cử số 12:

- TRẦN VIỆT DŨNG; số phiếu bầu: 23.151 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 82,42%

- NGUYỄN BÁ DUẨN; số phiếu bầu: 22.085 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 78,63%

- HỒ THỊ THU HẰNG; số phiếu bầu: 19.335 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 68,83%

*Đơn vị bầu cử số 13:

- TRẦN XUÂN ANH; số phiếu bầu: 27.596 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 76,76%

- LÊ VĨNH HUỆ; số phiếu bầu: 21.023 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 58,47%

- NGUYỄN HỮU CHIẾN; số phiếu bầu: 20.988 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 58,38%

- NGUYỄN VĂN KHỞI; số phiếu bầu: 20.609 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 57,32%

*Đơn vị bầu cử số 14:

- VĂN NGỌC LÃM; số phiếu bầu: 15.406 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 84,75%

- NGUYỄN TRẦN HUY; số phiếu bầu: 15.310 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 84,22%

*Đơn vị bầu cử số 15:

- VĂN NGỌC PHONG; số phiếu bầu: 28.571 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 83,44%

- LÊ THẾ QUẢNG; số phiếu bầu: 25.357 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 77,50%

- HỒ XUÂN HÒE; số phiếu bầu: 24.376 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 72,24%

*Đơn vị bầu cử số 16:

- NGUYỄN VĨNH QUYỀN; số phiếu bầu: 28.837 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 82,94%

- NGUYỄN VĂN THANH; số phiếu bầu: 27.291 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 78,49%

- NGUYỄN THẾ LẬP; số phiếu bầu: 25.714 phiếu; tỉ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ: 73,96%./.