(Chinhphu.vn) - Sau khi tổ chức thành công cuộc bầu cử và tổng hợp kết quả, Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết số 125 công bố kết quả bầu cử và danh sách 65 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La cho biết đến hết thời hạn tiếp nhận khiếu nại kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh theo quy định, Ủy ban Bầu cử không nhận được khiếu nại của tổ chức, cá nhân về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 1/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La chủ trì hội nghị thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách 65 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ mới TẠI ĐÂY .