(Chinhphu.vn) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Hải, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hải, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện yêu cầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hải khi nhận nhiệm vụ mới cần phát huy tài năng, trí tuệ, sở trường và kinh nghiệm công tác để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Chúc mừng TS Nguyễn Mạnh Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, PGS.TS Lê Văn Toan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tin tưởng rằng trên cương vị Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, TS Nguyễn Mạnh Hải sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tận tâm cống hiến cho sự nghiệp chung, thúc đẩy Trung tâm không ngừng phát triển./.

Từ khóa: Học viện chính trị quốc gia , quyết định , bổ nhiệm , Nguyễn Duy Bắc , Nguyễn Mạnh Hải , Giám đốc , Lê Văn Toan