(Chinhphu.vn) – Đại học Cần Thơ đã đổi mới triệt để quy trình quản lý theo hệ thống tín chỉ; tin học hóa toàn bộ các hoạt; giảm tiết học trên lớp, tăng giờ tự học, tích hợp chương trình trên mạng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đề nghị Đại học Cần Thơ chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. - Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 9/12, Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.”

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận dự và phát biểu chỉ đạo.  

Phó hiệu trưởng, TS Đỗ Văn Xê cho biết trong 5 năm qua, Đại học Cần Thơ đã đổi mới triệt để quy trình quản lý theo hệ thống tín chỉ, phân cấp quản lý đào tạo cho các đơn vị trong trường; tin học hóa toàn bộ các hoạt động để sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý có thể tương tác với nhau thông qua mạng internet; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng giảm tiết học trên lớp, tăng giờ tự học, tích hợp chương trình trên mạng.

Ngay từ cuối năm 2009, 1.131 học phần/1.736 học phần đã được ứng dụng công nghệ thông tin, 508 học phần có ứng dụng phương pháp hợp tác, 470 học phần áp dụng phương pháp đặt vấn đề, 240 học phần áp dụng phương pháp tình huống, rất ít học phần chỉ áp dụng phương pháp thuyết giảng truyền thống. Trong 8 học kỳ qua, tỉ lệ sinh viên khá giỏi tăng lên và yếu kém giảm.

Một đổi mới đáng ghi nhận khác của nhà trường là sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với đào tạo nguồn nhân lực. Năm năm qua, trường thực hiện trên 900 đề tài nghiên cứu khoa học, 80% trong số đó phục vụ đào tạo và đã chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh giá cao những tiến bộ của nhà trường trong 5 năm qua và công tác chuẩn bị hội thảo cũng như ý kiến tâm huyết từ các đại biểu. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng cho ý kiến về nhiều vấn đề trong việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học.

Bộ trưởng đề nghị Đại học Cần Thơ sớm khắc phục những hạn chế trong học chế tín chỉ; điều chỉnh chương trình sát thực tế đáp ứng nhu cầu xã hội; tháo gỡ những bất cập  trong đào tạo ở ngành sư phạm; xây dựng quy trình kiểm định chất lượng giáo dục; cải thiện đời sống giáo viên...; đồng thời đề nghị nhà trường chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Ngọc Quang