(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận” để đưa ra tuyển chọn.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Định hướng mục tiêu là xác định được các nguyên nhân và mức độ ngập lụt, úng trên lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận; đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ và quản lý phòng chống ngập lụt, úng nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với đời sống, kinh tế, xã hội, môi trường đảm bảo phát triển bền vững trên vùng nghiên cứu.

Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm gồm: 1- Đánh giá thực trạng ngập lụt, úng và xác định các nguyên nhân và lượng hoá các tác động. 2- Xác định được vùng có nguy cơ ngập lụt, úng tương ứng với các kịch bản mưa lũ 5%, 2%, 1% và lũ lịch sử. Xây dựng bộ bản đồ ngập lụt tương ứng với các kịch bản tỷ lệ 1/10.000. 3- Giải pháp khoa học công nghệ và quản lý phòng chống ngập lụt, úng nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với đời sống, kinh tế, xã hội, môi trường đảm bảo phát triển bền vững trên vùng nghiên cứu được UBND thành phố Hà Nội thống nhất. 4- Đề xuất mô hình sản xuất và đời sống thích ứng với điều kiện ngập lũ. 5- Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các giải pháp.

Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ vào ngày 18/4/2019.

Được biết, sông Bùi là một con sông đổ ra Sông Đáy. Sông Bùi bắt nguồn từ xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình và chảy qua Hà Nội.