(Chinhphu.vn) - Diễn đàn Giám đốc 4 trường đại học chủ chốt ở Đông Á (gọi tắt là BESETOHA) - bao gồm Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam) được luân phiên tổ chức hằng năm tại bốn quốc gia.

Đại biểu tham gia diễn đàn.

Ngày 12/11, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) long trọng tổ chức Diễn đàn Giám đốc 4 trường đại học chủ chốt ở Đông Á lần thứ 16 với chủ đề “Vai trò của giáo dục đại học đối với tăng trưởng xanh” (The Role of Universities in Green Growth).

Ngoài 4 vị Giám đốc của 4 trường đại học, diễn đàn năm nay có sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý đại học, các nhà khoa học, các chuyên gia về giáo dục đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tăng trưởng xanh là yếu tố quan trọng góp phần phát triển bền vững kinh tế-xã hội, vì vậy, các quốc gia đều xây dựng chiến lược phát triển tăng trưởng xanh phù hợp với đặc điểm riêng biệt của quốc gia mình. Trong đó, các trường đại học – nơi sáng tạo và truyền bá tri thức, văn hoá, có vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tư vấn chính sách gắn với mô hình tăng trưởng xanh.

Bên cạnh các hoạt động chính, Diễn đàn cũng bao gồm các hội thảo chuyên đề tập trung vào các chủ đề: Xây dựng chương trình đào tạo về tăng trưởng xanh; Cơ hội hợp tác nghiên cứu về công nghệ xanh; Xây dựng mô hình tăng trưởng xanh - kinh nghiệm và cơ hội.

Tiếp nối thành công từ các kỳ BESETOHA trước, Diễn đàn năm nay tạo điều kiện cho các nhà khoa học hàng đầu của bốn đại học lớn Đông Á có dịp chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kết quả nghiên cứu và khai thác các cơ hội hợp tác để phát huy tốt nhất thế mạnh của mỗi đại học vì sự phồn vinh, thịnh vượng vững bền của khu vực và thế giới.

Diễn đàn cũng cho thấy nỗ lực của ĐHQGHN trong việc phát triển các lĩnh vực khoa học mới liên ngành và chủ động hội nhập quốc tế để tham gia góp phần giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

 Nguyệt Hà