(Chinhphu.vn) - Trong vòng 3 năm, Nhà nước sẽ dành khoảng 60 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, lấy chứng chỉ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMi.

Ảnh minh họa

Tại hội thảo "Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMi" diễn ra hôm nay (4/6), Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMi”, vừa được Thủ tướng phê duyệt, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số.

Dự án sẽ được triển khai trong vòng 3 năm (2010-2012), với tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp  xây dựng, áp dụng, lấy chứng chỉ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMi từ mức 3 trở lên.

CMMi là chuẩn đánh giá về mức độ thuần thục trong quy trình sản xuất phầm mềm do Viện Công nghiệp phần mềm Hoa Kỳ phát triển và áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Mỗi doanh nghiệp khi tham gia dự án, ngoài việc được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo về CMMi còn được hỗ trợ khoảng 25.000 USD cho việc tư vấn xây dựng, áp dụng quy trình, đánh giá, cấp chứng chỉ CMMi trong đó khoảng 15.000 USD là hỗ trợ cho việc tư vấn xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn CMMi tại doanh nghiệp và khoảng 10.000 USD cho việc đánh giá, cấp chứng chỉ CMMi.

Các đơn vị tư vấn quốc tế sẽ đảm nhiệm việc đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp áp dụng chuẩn CMMi.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định việc hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng chuẩn CMMi sẽ góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

CMMi được xem như giấy thông hành bước vào thị trường phần mềm thế giới, từ đó nâng cao cơ hội kinh doanh và tiếp nhận đầu tư quốc tế của doanh nghiệp.

Hiện tại ở Việt Nam mới chỉ  có một số doanh nghiệp lớn triển khai áp dụng mô hình mô hình quản lý chất lượng, trong đó có mô hình CMMi.

Huy Thắng