Thông tin từ Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard), giàn khoan tự nâng 90m nước – Tam Đảo 03 đã hoàn tất, vận hành thử thành công được 92/107 hệ thống.

Công trình sẽ được bàn giao cho Chủ đầu tư vào cuối tháng 3/2012, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch đã cam kết.

Công trình được thi công từ tháng 3/2010, với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD do Petrovietnam làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard) làm tổng thầu chế tạo. Đây được coi là sản phẩm giàn khoan tự nâng đầu tiên do Việt Nam tự chế tạo.

Giàn khoan tự nâng có tổng trọng lượng gần 12.000 tấn, chiều dài chân 145m, hoạt động ở  độ sâu tới 107m nước và chiều sâu khoan đến 6.100m.

Có 5 gói chạy thử mang tính quyết định đã được thực hiện thành công hơn cả mong đợi vào nửa cuối tháng 2/2012 vừa qua. Đó là: cân thử dầm chìa (Cantilever weighing, ngày 15/2); thử tải dầm chìa & sàn khoan (Cantilever & Drillfloor Load Test, ngày 16/2); nâng thử giàn khoan (Jacking trial, ngày 17/2); kiểm tra trọng lượng thực tế của giàn (Lightship Weight Survey, ngày 21/2); kiểm tra độ ổn định của giàn (Inclination Test, ngày 23/2).

Đến thời điểm hiện tại, công tác chế tạo giàn khoan tự nâng 90m nước đã đạt những kết quả đáng khích lệ với hàng triệu giờ công lao động an toàn, các hạng mục thi công đã cơ bản hoàn thiện, đạt 99,5% khối lượng công việc của dự án và sẵn sàng cho công tác bàn giao sắp tới. Hiện tại PV Shipyard đã gửi các kết quả chạy thử trên đến công ty cung cấp thiết kế cơ sở cho giàn 90m nước và Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Hoa Kỳ - ABS.

Sau khi tổ chức bàn giao giàn khoan 90m nước vào cuối tháng 3/2012, trong năm 2012, PV Shipyard sẽ tiếp tục đóng mới giàn khoan tự nâng thứ 2 hoạt động ở độ sâu lớn hơn, hiện đại hơn cho Vietsovpetro và 01 xà lan tiếp trợ khoan hoạt động ở độ sâu 250m, chiều sâu khoan 10.000m cho Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).

Theo: CESTC tháng 3/2012