(Chinhphu.vn) - Ngày 27/4 tại Hà Nội, Hội Khoa học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam đã tổ chức hội nghị khoa học toàn quốc ngành nhiệt lần thứ 2.

Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Chủ tịch Hội Trương Duy Nghĩa, phần lớn các báo cáo tập trung phân tích đánh giá nguồn tài nguyên của đất nước (than, khí, dầu và tiềm năng năng lượng tái tạo), cách phòng chống với biến đổi khí hậu, các giải pháp đồng bộ trong sản xuất, truyền tải và cung ứng năng lượng.

Theo phân tích của các nhà khoa học, nguồn nhiên liệu hóa thạch của nước ta đang cạn kiệt, đến năm 2013, các dự án nhiệt điện lớn đã phải nhập khẩu than, dầu. Do vậy, việc xây dựng các dự án nhiệt và nhiệt điện bằng năng lượng tái tạo như điện gió, điện sinh khối, địa nhiệt, năng lượng mặt trời là hết sức cần thiết.

Các nhà khoa học cũng kiến nghị tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo lên khoảng 5% tổng năng lượng thương mại sơ cấp vào năm 2020, và khoảng 11% vào năm 2050; xem xét thành lập quỹ phát triển năng lượng; quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung và huỷ bỏ biểu giá phát điện áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo đấu nối với lưới điện quốc gia; ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo cho sản xuất điện…

Minh Huệ