(Chinhphu.vn) - Ngày 5/4, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố khởi động Giải thưởng Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước năm 2011.

Giải thưởng nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cơ quan Nhà nước Trung ương và địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công điện tử cho nhân dân và doanh nghiệp.

Giải thưởng Ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước năm 2011 gồm 6 giải chính và 5 giải thành phần cho các cơ quan Nhà nước.

6 giải thưởng chính được trao cho các cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất, gồm: Cơ quan nhà nước cấp Bộ; cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội; cơ quan nhà nước cấp tỉnh, thành phố; cơ quan nhà nước cấp Tổng cục, Cục và tương đương; cơ quan nhà nước cấp Sở và cơ quan nhà nước cấp quận, huyện.

Giải thưởng thành phần gồm 5 giải sẽ được trao cho: cơ quan nhà nước cấp Bộ; cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội; cơ quan nhà nước cấp tỉnh, thành phố có trang/cổng thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin nhất; cơ quan nhà nước cấp Bộ và cơ quan nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả nhất. 
 
Theo đại diện Cục Ứng dụng CNTT (Bộ TT&TT), cơ sở và tiêu chí xét chọn giải thưởng dựa trên: kết quả đánh giá website/portal và tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước năm 2011 của Bộ TT&TT; mức độ triển khai và đạt được các chỉ tiêu ứng dụng CNTT theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng bắt đầu từ ngày 1/4 - 20/4/2012. Những thông tin về Giải thưởng, tiêu chí xét chọn và các mẫu văn bản, hồ sơ tham gia Giải thưởng được đăng tải công khai trên báo điện tử ICTnews và trên website của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tại địa chỉ: aita.gov.vn.

Lễ trao Giải thưởng Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước năm 2011 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào giữa tháng 5/2012.

Ban Tổ chức cũng cho biết, Giải thưởng Ứng dụng CNTT Việt Nam sẽ được tổ chức thường niên trên phạm vi toàn quốc.

Nguyệt Hà