(Chinhphu.vn) - Đây là hoạt động thuộc dự án RFID, tài trợ và huấn luyện phần mềm thiết kế vi mạch với các trường đại học và học viện ở khu vực phía Nam.

Ảnh Chinhphu.vn

Ngày 20/4, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) thuộc Đại học Quốc gia TP HCM đã ký kết hợp tác “Triển khai thực hiện dự án RFID, tài trợ và huấn luyện phần mềm thiết kế vi mạch” với các trường đại học và học viện ở khu vực phía Nam.

Theo đó, Trung tâm ICDREC phối hợp cùng Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn sẽ tài trợ và huấn luyện phần mềm thiết kế vi mạch cũng như triển khai hợp tác thực hiện dự án thiết kế vi mạch với các trường đại học, học viện như trường Đại học Bách khoa, trường Đại học Khoa học tự nhiên, trường Đại học quốc tế, trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP HCM và sắp tới đây tại một số trường ở Hà Nội.

Đây là các hợp đồng nghiên cứu khoa học mà trung tâm ICDREC đặt hàng với các trường, viện nhằm thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các trung tâm thiết kế vi mạch tại các trường, viện nói trên cũng như đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực thiết kế vi mạch trong khu vực phía Nam, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Ông Ngô Đức Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) cho biết, mục tiêu của dự án là tạo ra một cộng đồng thiết kế vi mạch trong cả nước, xây dựng một đội ngũ có chuyên môn sâu và tạo mối liên kết giữa các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp sản suất, nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp vi mạch ở Việt Nam phát triển.

Cũng theo ông Ngô Đức Hoàng, các nước có ngành công nghiệp bán dẫn phát triển trong khu vực đều có rất nhiều các trung tâm và doanh nghiệp thiết kế vi mạch. Tại Trung Quốc, năm 1990 chỉ có 15 trung tâm thì đến năm 2010 có tới gần 500 trung tâm thiết kế vi mạch. Còn tại Đài Loan năm 2010 cũng có đến 266 trung tâm thiết kế vi mạch so với 57 trung tâm vào năm 1991.

Mạnh Hùng