(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Cụ thể, nhiệm vụ vừa được phê duyệt là: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh dại và dịch tễ học phân tử vi rút dại - đề xuất chủng vi rút dại để sản xuất vắc xin.

Định hướng mục tiêu nhằm xác định đặc điểm dịch tễ học bệnh dại và dịch tễ học phân tử vi rút dại; đề xuất được chủng vi rút dại để sản xuất vắc xin.

Yêu cầu đối với kết quả như sau: Báo cáo đặc điểm dịch tễ học bệnh dại: mô tả đặc điểm dịch tễ, yếu tố nguy cơ bệnh dại; báo cáo đặc điểm dịch tễ học phân tử vi rút dại; báo cáo đề xuất chủng vi rút dại để sản xuất vắc xin.

Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN. Hồ sơ tuyển chọn gửi: Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Thời hạn nộp trước 17h00 ngày 11/3/2019.