(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chỉnh trị sông Trường Giang, huyện Núi Thành phục vụ phát triển bền vững kinh tế khu vực và vùng lân cận" thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020.

 

Sông Trường Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - Ảnh: Internet

Định hướng mục tiêu nhằm làm rõ chế độ thủy thạch động lực và quá trình biến đổi hình thái sông Trường Giang và vùng cửa sông ven biển; đề xuất được giải pháp chỉnh trị sông Trường Giang, vùng cửa sông ven biển đáp ứng được yêu cầu thoát lũ, giao thông thủy và phát triển bền vững kinh tế khu vực và vùng lân cận.

Yêu cầu đối với kết quả: Báo cáo phân tích đánh giá nguyên nhân, cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến lòng dẫn sông Trường Giang, bao gồm các vùng cửa sông có liên quan; bộ bản đồ về bố trí không gian các phương án công trình chỉnh trị với tỷ lệ phù hợp; báo cáo đề xuất các giải pháp kết cấu công trình chỉnh trị ổn định sông Trường Giang và vùng cửa sông; công bố 04 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và tạp chí quốc tế ISI...

Hồ sơ tuyển chọn gửi Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 16h00 ngày 11/3/2019.