(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2020, việc xét tặng dành cho các sáng chế, công trình nghiên cứu đã được ứng dụng trong thực tế thuộc 5 lĩnh vực chính.

Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019  - Ảnh minh họa

Giải thưởng Bảo Sơn do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Bảo Sơn và Quỹ Giáo dục Bảo Sơn tổ chức. Đối tượng tham gia Giải thưởng là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có công trình hoặc sáng chế đã được ứng dụng có kết quả, có đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.

Giải thưởng được xét, tặng cho các sáng chế hoặc các công trình nghiên cứu đã được ứng dụng trong thực tế thuộc các lĩnh vực sau: 1. Cải cách giáo dục và đào tạo; 2. Xóa đói, giảm nghèo; 3. Phát triển kinh tế bền vững; 4. Y - dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; 5. Văn học.

Mỗi lĩnh vực xét trao giải cho 01 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức thưởng năm 2020 tương đương 60.000 USD theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm trao giải thưởng và kèm theo Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cúp Bảo Sơn.

Tiêu chí công trình tham dự Giải thưởng là: Các công trình khoa học hoặc sáng chế đã được ứng dụng trong thực tế có giá trị khoa học hoặc giá trị kinh tế cao, thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo hoặc các giải pháp công nghệ. Các công trình khoa học đã được ứng dụng, hướng tới việc giải quyết các vấn đề do thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người Việt Nam đặt ra và mang lại giá trị kinh tế, văn hóa xã hội...

Hồ sơ gửi tham dự Giải thưởng gồm: Bản đăng ký tham dự Giải thưởng; thuyết minh tóm tắt về ý nghĩa, giá trị khoa học của công trình; bản gốc toàn văn công trình khoa học và các sản phẩm; tài liệu có liên quan đến công trình Bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ, xác nhận, đánh giá của các đơn vị ứng dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng đó mang lại; lý lịch khoa học của tác giả chịu trách nhiệm chính của công trình.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1/4 đến ngày 30/9/2020.

LP