(Chinhphu.vn) - Tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng ước tính đạt 572,14 nghìn tỷ đồng, bằng 70,1% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa 373,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68,5%; thu từ dầu thô 85,6 nghìn tỷ đồng, bằng 86,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 108,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,2%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 111,9 nghìn tỷ đồng, bằng 64,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 82,6 nghìn tỷ đồng, bằng 76,9%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 80,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,6%; thuế thu nhập cá nhân 37,9 nghìn tỷ đồng, bằng 69,2%; thuế bảo vệ môi trường 9,1 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7%; thu phí, lệ phí 7,7 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 10 tháng ước đạt hơn 718,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 128,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 124,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương) ước tính đạt 509,5 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5%; chi trả nợ và viện trợ 80,4 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6%.

Trong bối cảnh thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, để đảm bảo nhiệm vụ ngân sách, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các Cục Thuế và Chi cục Thuế địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thu NSNN và việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu qua biên giới đất liền. Tổng cục Hải quan cũng tăng cường chống buôn lậu trốn thuế, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Để tăng cường công tác thu ngân sách và tránh hụt thu năm 2013, ngành Thuế đã thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu và chống nợ đọng thuế nhằm rà soát nguồn thu, thanh kiểm tra và phát hiện kịp thời các sai phạm từ nguồn thu...

Huy Thắng