(Chinhphu.vn) - Sáng 17/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Bắc Ninh tháng 6/2021 đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: bacninh.gov.vn
Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, chính sách tăng cường quản lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực; khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp với nhiều sáng tạo chưa từng có tiền lệ, đảm bảo đúng, trúng, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, quyết tâm cao thực hiện “mục tiêu kép” không để đại dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi liên kết toàn cầu và làm đứt gãy nền kinh tế.

Nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 đều tăng so với cùng kỳ như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng khoảng 7,45%; thu ngân sách Nhà nước tăng 7,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,8%; xuất khẩu hàng hóa tăng 29,7%... Được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 05 khu công nghiệp tập trung; UBND tỉnh quyết định thành lập mới 04 khu công nghiệp tập trung và 02 cụm công nghiệp.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) đứng thứ 4/63 (tăng 46 bậc), đưa Bắc Ninh trở lại là một trong 5 tỉnh có điểm số cao nhất trên cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, tinh thần tương thân tương ái, vượt khó chống dịch COVID-19 được lan tỏa rộng rãi.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời đề nghị cập nhật số liệu doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để có giải pháp hỗ trợ trong thời gian tới. Xây dựng kế hoạch khôi phục sản xuất, phân công nhiệm vụ cho từng ngành; xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư trong tình hình mới; bổ sung giải pháp triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động…

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm sát với tình hình thực tiễn của tỉnh, trong đó xem xét, cân nhắc hình thức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp, công nhân, nông dân đảm bảo phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, giúp doanh nghiệp hoạt động trở lại; cập nhật những thông tin, đề xuất những nội dung quan trọng vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh, việc chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh. Quan tâm, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19./.

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , Bắc Ninh , dịch bệnh , COVID-19 , kinh tế , xã hội , mục tiêu kép