(Chinhphu.vn) - Những kết quả đạt được của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

>> Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII của Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII

Sau 32 ngày làm việc khẩn trương trong không khí dân chủ và với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Quốc hội thống nhất nhận định, trong năm 2009, mặc dù chịu sự tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, nhưng nhờ sự tập trung lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự quản lý, điều hành kiên quyết và linh hoạt của Chính phủ… kinh tế-xã hội đã đạt được những kết quả tích cực.

Suy giảm kinh tế được ngăn chặn, tốc độ tăng trưởng được duy trì hợp lý; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; các yêu cầu về an sinh xã hội được đảm bảo; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thông qua 7 dự án luật và 2 dự án

Công tác lập pháp tại kỳ họp này được đánh giá tiếp tục có những đổi mới, cải tiến. Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 dự án luật và cho ý kiến về 11 dự án luật khác để tiếp tục chuẩn bị, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.

Đối với hoạt động giám sát, cùng với việc xem xét các báo cáo kết quả giám sát của các cơ quan của Quốc hội về một số vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống xã hội, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước” với cách nhìn khách quan, đánh giá những mặt được, chưa được, xác định rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Quốc hội đã tiến hành chất vấn trực tiếp Thủ tướng Chính phủ, 4 Bộ trưởng, trưởng ngành, với sự tham gia của 9 Bộ trưởng khác, qua đó làm rõ thêm nhiều vấn đề quan trọng bức xúc, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, có ý nghĩa chỉ đạo thiết thực.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc kỳ họp

Một nét lớn của kỳ họp này là Quốc hội đã dành thời gian thích đáng đề thảo luận tại Hội trường về báo cáo công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2010 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư 2 dự án công trình quan trọng quốc gia là thủy điện Lai Châu và điện hạt nhân Ninh thuận.

Theo đó, dự án thủy điện Lai Châu sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm 2010 và hoàn thành vào năm 2017; dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ khởi công nhà máy số 1 vào năm 2014, đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành vào năm 2020.

Giám sát thường xuyên, quyết liệt hơn

Để phát huy những kết quả của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp… thực hiện triển khai nghiêm túc các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan của Quốc hội, các Đoài đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cần tăng cường các hoạt động giám sát một cách thường xuyên hơn, quyết liệt hơn, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Luật và Nghị quyết của Quốc hội, tạo buớc chuyển biến mới rõ rệt trong thực tiễn.

Năm 2010 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm (2006-2010), nhiệm vụ rất nặng nề. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng và nhiều ngày lễ lớn của dân tộc.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010, thiết thực lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước.

Nguyễn Hoàng