(Chinhphu) – Trong quý  II/2021, các cấp các ngành tiếp tục quán triệt  Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự đồng thuận cao và quyết tâm hành động. Tập trung lãnh đạo phát triển KT- XH đạt kế hoạch đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bến Tre

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi nhấn mạnh nội dung này tại Hội nghị lần thứ 4 sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết  Tỉnh ủy trong quý I/2021; cho ý kiến về dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo việc nghiên cứu lập Đề án quy hoạch phát triển Khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre và tuyến đường ven biển do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI tổ chức.

Thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI tỉnh Bến Tre cho biết trong quý I/2021, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với phương châm “Hai chân - Ba mũi” theo hướng hiểu đúng, nắm sâu, sát người, rõ việc.

Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre năm 2021 với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” được Tỉnh ủy và người đứng đầu các cấp ủy quán triệt đã lan tỏa khá mạnh trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.

Trong quý I, hầu hết các chỉ tiêu phát triển KT-XH đều tăng so với cùng kỳ 2020, trong đó nhiều chỉ tiêu tăng từ 10 - 20%. Sản xuất nông nghiệp có xu hướng phát triển ổn định hơn năm 2020. Toàn tỉnh có 58 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (đã được công nhận xã NTM), tăng 7 xã đạt chuẩn nôn g thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao so với cuối năm 2020.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì ổn định, thu ngân sách nhà nước tăng 21,5% so với cùng kỳ. Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” tiếp tục được quan tâm. Nhờ đó, trong quý có 100 doanh nghiệp và 100 đơn vị trực thuộc thành lập mới với vốn đăng ký 1.200 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong quý I, Hội nghị thống nhất đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II-2021, trong đó nhấn mạnh tiếp tục triển khai sâu, rộng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với phương châm “Người người thi đua, nhà nhà thi đua” và phương châm “Học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”. Tập trung lãnh đạo tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Tổ chức tổng kết giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 chương trình "Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp"…

Hội nghị cũng thống nhất thông qua chủ trương nghiên cứu lập Đề án quy hoạch phát triển Khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre và tuyến đường ven biển.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Phan Văn Mãi khẳng định trong quý I, dù tình hình còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Kết quả đó mang lại bài học : “Càng khó khăn càng đoàn kết, càng nỗ lực - sáng tạo, chắc chắn sẽ thành công”.

Về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý II, ông Phan Văn Mãi yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm; tập trung lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử  ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện nhóm công việc: Hoàn thành và triển khai kế hoạch phát triển các chuỗi giá trị (tập trung vào chuỗi tôm, bò, cây giống - hoa cảnh); ban hành kế hoạch thí điểm thành lập vùng sản xuất tập trung; hoàn thành đề án thành lập Trung tâm cây giống; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Phú Thuận, thống nhất cơ chế thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, ban hành tiêu chí thu hút đầu tư vào khu công nghiệp;…

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy cụ thể, rõ nội dung thi đua, gắn với nhiệm vụ của từng người, từng tổ chức, chọn điểm để chỉ đạo, đồng thời tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và đồng thuận với chủ trương xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế biển tỉnh Bến Tre…

(theo Cổng TTĐT tỉnh Bến Tre)

Từ khóa: Bến Tre , Đồng khởi mới , kinh tế-xã hội , Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi , khu kinh tế ven biển