(Chinhphu.vn) – Sáng 13/1, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QĐND

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn cho biết, ngày 27/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định tổ chức tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đây là cuộc tổng điều tra trên cả nước nhằm thu thập những thông tin cơ bản về đơn vị sản xuất, kinh doanh; đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan hành chính và tổ chức đảng, đoàn thể, hiệp hội; chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm và thủy sản; cơ sở tôn giáo tín ngưỡng nhằm đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) của cả nước. Từ đó rà soát, bổ sung chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch làm cơ sở đánh giá tình hình xây dựng kế hoạch phát triển KTXH của Đảng và Nhà nước. “Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, điều tra chính xác phục vụ cho công tác xây dựng chính sách, điều chỉnh kế hoạch, định hướng phát triển, xây dựng chiến lược của Đảng, Nhà nước”, Thượng tướng Trần Đơn phát biểu.

Đây là cuộc tổng điều tra có phạm vi rộng, phức tạp do liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau. Do đó có đặc thù nên Bộ Quốc phòng tổ chức điều tra riêng theo ngành dọc, trên cơ sở tổng thể phương án của Ban chỉ đạo Trung ương và phù hợp với đặc điểm, tình hình, bảo đảm tốt cho thực hiện nhiệm vụ. Các thông tin thu thập được làm cơ sở cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo tham mưu Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển KTXH toàn quốc nói chung, xây dựng và phát triển lực lượng quân đội, lực lượng vũ trang nói riêng.

Để triển khai và thực hiện thành công cuộc tổng điều tra trong Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Chỉ thị về tổng điều tra trong Bộ Quốc phòng và quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trong Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, mấy năm gần đây, năm nào Bộ Quốc phòng cũng thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao về việc tổng điều tra. Gần đây nhất, Bộ Quốc phòng đã tiến hành tổng điều tra về dân số và nhà ở. Bộ Quốc phòng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ này, được Chính phủ, các bộ, ngành khen ngợi. Trên tinh thần đó, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu, cuộc tổng điều tra năm nay cần được tiến hành đạt kết quả tốt hơn, đạt được yêu cầu, mục đích. “Đặc biệt, khi tiến hành các công việc, cần thực hiện nghiêm công tác phòng dịch COVID-19”, Thượng tướng Trần Đơn nêu rõ.

Quảng cảnh hội nghị. Ảnh: QĐND

Nhân dịp này, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương Cục Kế hoạch và Đầu tư đã rất chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ cuộc tổng điều tra năm nay.

Theo báo cáo do Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng trình bày, cuộc điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Cuộc điều tra cũng nhằm tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020. Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan tới khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính; số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính…), tình hình tinh giản biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong 5 năm qua.

Cùng với đó, cuộc điều tra nhằm cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê KTXH; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Cuộc tổng điều tra được tiến hành từ ngày 1/3 đến hết 31/3/2021.

 theo Quân đội nhân dân