(Chinhphu.vn) – Chiều 3/3, Bộ Tài chính họp báo chuyên đề về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong đó, lưu ý về một số điều chỉnh trong quy định.

Ảnh: VGP/Huy Thắng
Ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2016, về cơ bản Chính phủ và Bộ Tài chính không ban hành văn bản pháp quy mới sửa đổi, bổ sung về thuế TNDN. Vì vậy, các chính sách và quy định được tiếp tục thực hiện khi quyết toán thuế TNDN cho kỳ tính thuế 2016.

Tuy nhiên, đại diện Tổng cục Thuế lưu ý các DN về một số nội dung khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2016.

Đó là, quy định mới có điều chỉnh điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 173/2016/TT-BTC, kể từ 15/12/2016 đã bỏ quy định “chứng từ thanh toán qua ngân hàng được chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế”.

Trường hợp trước ngày 15/12/2016, nếu tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán là tài khoản chưa đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế, nhưng xác định được giao dịch mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán là có thật; hóa đơn do người bán xuất cho người mua là hóa đơn hợp pháp; bên bán có khai thuế theo quy định… thì người mua tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện khác về tính vào chi phí được trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính vào chi phí không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN. Khoản chi phí tư vấn thuế TNCN cho người lao động là người nước ngoài không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động, do đó không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Khoản chi phí tư vấn khám sức khỏe cho người lao động, chi phí mua bảo hiểm xe máy cho người lao động là khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động.

Đối với DN Nhà nước, công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước có các khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định nêu trên. Nếu DN có trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định thì cần phải bảo đảm nguyên tắc một khoản chi phúc lợi không hạch toán trùng từ 2 nguồn nêu trên.

Nhiều ưu đãi cho các DN nông, thủy sản

Ngoài mức thuế suất thuế TNDN phổ thông áp dụng năm 2016 là 20%, Tổng cục Thuế cũng giới thiệu một số ưu đãi về thuế TNDN.

Cụ thể, về việc ưu đãi thuế TNDN đối với DN hoạt động chế biến nông sản, thủy sản quy định: Thu nhập của DN từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN.

Thu nhập của DN từ chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Thu nhập của DN chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn áp dụng thuế suất 15% trong suốt thời gian hoạt động.

Thuế TNCN: Không có nhiều thay đổi

Về chính sách thuế TNCN, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, tại các văn bản hiện hành đã hướng dẫn rất rõ nội dung liên quan đến quyết toán thuế TNCN như: Đối tượng phải quyết toán thuế, nơi nộp hồ sơ quyết toán, hình thức quyết toán thuế, đối tượng giảm trừ gia cảnh, thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế và cách thức hoàn thuế TNCN… nên quyết toán thuế TNCN năm 2016 không thay đổi nhiều so với năm 2015.

Đối với các địa phương, Tổng cục Thuế đã có công tác chỉ đạo, đôn đốc cục thuế địa phương về triển khai công tác quyết toán thuế TNCN. Thậm chí, đối với các tập đoàn, tổng công ty, DN có số lượng người nộp lớn, Cục Thuế Hà Nội cử cán bộ đến hỗ trợ và tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế TNCN tại đơn vị.

Về hỗ trợ kê khai điện tử, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, ngành thuế đã nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ và xử lý tờ khai quyết toán thuế đáp ứng theo các mẫu biểu mới tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Tổ chức, cá nhân quyết toán thuế truy cập trang gdt.gov.vn hoặc tncnonline.com.vn tải phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK, khai thuế điện tử iHTKK, hoặc hỗ trợ quyết toán thuế để kê khai quyết toán thuế.

Theo số liệu cơ quan thuế phê duyệt trên trực tuyến, tỉ lệ số lượng cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chỉ chiếm 0,96%.

Huy Thắng