(Chinhphu.vn) – Tổng vốn đầu tư bố trí cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong 3 năm (2009- 2011) là 286.212 tỷ đồng, bằng 52,3% tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

Phiên họp thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Ảnh: VNA

Báo cáo giám sát tình hình ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho tam nông từ năm 2006 đến năm 2011 (thuộc Chương trình giám sát của Quốc hội) do Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 18/4 tại phiên họp thứ bảy.

Báo cáo nêu rõ Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát triển tam nông, huy động toàn bộ hệ thống chính trị để giải quyết đồng bộ các vấn đề ở nông thôn. Quốc hội đã ban hành nhiều Luật, Pháp lệnh làm khung cho sự phát triển tam nông.

Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết, 45 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 137 quyết định có liên quan và các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 138 thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành.

Các địa phương đã ban hành các chương trình hành động, nhiều quyết định liên quan để triển khai thực hiện, đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể của địa phương đối với việc đầu tư công cho tam nông.

Theo báo cáo của Đoàn giám sát, sau khi có Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tổng vốn đầu tư bố trí cho lĩnh vực này trong 3 năm (2009- 2011) là 286.212 tỷ đồng, bằng 52,3% tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ, gấp 1,95 lần so với trước khi có Nghị quyết (giai đoạn 2006-2008).

Các nguồn vốn ODA ưu đãi khác dành cho nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp và thủy sản lên tới gần 4 tỷ USD. Dư nợ cho vay theo cơ chế thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng bình quân gần 24%/năm.

Nhà nước cũng ưu tiên đầu tư cơ sở  hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tác động tích cực cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, góp phần nâng cao đời sống nông dân, cải thiện diện mạo nông thôn. Đến 2011, cả nước có 8.940 xã có đường ô tô đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã, chiếm 98,6% tổng số xã...

Các chỉ  số phát triển hạ tầng nông thôn còn được thể hiện ở hệ thống y tế, trường học, điện, nước sạch, chợ, vệ sinh môi trường, mạng lưới thông tin văn hóa.

Các ý kiến Thường vụ Quốc hội đều nhận định rằng đời sống sản xuất kinh doanh, sinh hoạt ở nông thôn của nông dân đã có bước phát triển hơn so với thời gian trước (giai đoạn trước năm 2009).

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho rằng báo cáo cần khẳng định, sự phát triển của tam nông đã góp phần củng cố an toàn, trật tự, an ninh quốc phòng cho đất nước.

Nêu bật nội dung giám sát

Ngoài những báo cáo giám sát về vốn đầu tư cho tam nông, sự phát triển của hạ tầng cơ sở  nông thôn, Đoàn giám sát còn thực hiện giám sát các vấn  đề như việc đảm bảo an sinh xã hội ở nông thôn, các chương trình mục tiêu quốc gia, việc mới phương thức hoạt động của các hợp tác xã, mô hình sản xuất nông nghiệp, quy hoạch quản lý rừng, phát triển làng nghề...

Cho rằng nội dung giám sát như vậy là quá rộng, nhiều ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phước,... đề nghị Đoàn giám sát cần thu hẹp nội dung giám sát để Quốc hội nắm rõ những nội dung chính và ra Nghị quyết về vấn đề này.

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội đề nghị, vấn  đề đất đai ở nông thôn là vấn đề rất lớn, có liên quan đến đầu tư công nên Đoàn giám sát cần bổ sung trong báo cáo. Ngoài ra, cần giám sát năng lực của bộ máy chính quyền nông thôn để có thể thực hiện hiệu quả chính sách phát triển tam nông.

Cũng theo bà Trương Thị Mai, từ những kết quả  giám sát, báo cáo cũng cần thiết khát quát được bộ mặt tam nông 10 năm tới như thế nào và đưa ra ý kiến để làm sao người nông dân có thể thoát nghèo bền vững.

Thành Chung