(Chinhphu.vn) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) nhằm huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển trong quý III/2018 với tổng mức phát hành là 75 nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, mức huy động ở kỳ hạn 5 năm là 15 nghìn tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm là 8 nghìn tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm là 20 nghìn tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm là 18 nghìn tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm là 7 nghìn tỷ đồng; kỳ hạn 30 năm là 7 nghìn tỷ đồng.

Theo KBNN, trong quá trình thực hiện, KBNN có thể điều chỉnh khối lượng phát hành và mức huy động các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với nhu cầu huy động vốn và tình hình thị trường. KBNN đề nghị các thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp triển khai thực hiện.

KL