(Chinhphu.vn) - Đến hết ngày 31/12/2009 nguồn vốn đầu tư XDCB được chuyển từ năm 2008 sang năm 2009 và những nguồn vốn ứng trước, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phải được thực hiện và thanh toán xong.

Đây là một trong những đề nghị của Bộ Tài chính để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2009, cũng là giải pháp để đạt mục tiêu kích cầu đầu tư mà Chính phủ đưa ra.

Từ nay đến cuối năm 2009 các Bộ, ngành, các tập đoàn kinh tế và các địa phương phải khẩn trương triển khai việc phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư, đồng thời xử lý dứt điểm những nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Đến hết ngày 31/12/2009 nguồn vốn đầu tư XDCB được chuyển từ năm 2008 sang năm 2009 và những nguồn vốn ứng trước, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phải được thực hiện và thanh toán xong. Chỉ cho phép kéo dài và thanh toán sang năm 2010 đối với những đối tượng đã được quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC.

Đối với số vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện giải ngân theo tiến độ. Tuy nhiên, với những dự án có khả năng giải ngân nhanh thì có thể thực hiện giải ngân vượt kế hoạch.

Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện việc kiểm tra và kiểm điểm trách nhiệm các chủ đầu tư có khối lượng công việc nhưng không làm các thủ tục thanh toán với Kho bạc nhà nước để có vốn thanh toán cho các nhà thầu.

Bộ cũng đề nghị các Bộ, ngành, các tập đoàn kinh tế và các địa phương cần thường xuyên giao ban với chủ đầu tư để kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý nguồn vốn của nhà nước.

Bộ Tài chính chỉ cho phép kéo dài và thanh toán sang năm sau với các dự án chi cho: Các nhiệm vụ chi được bổ sung vào quý IV; các nhiệm vụ chi khắc phục dịch bệnh, hỏa hoạn, thiên tai (đê, kè, cống, các công trình thủy lợi vượt lũ, thoát lũ, khu trú bão cho tàu thuyền đánh cá, các dự án đảm bảo an toàn giao thông, trường học, bệnh viện, …); vốn đối ứng các dự án ODA, viện trợ không hoàn lại và vốn đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản khác nhưng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Trước đó (13/10),Văn phòng Chính phủ có công văn 7152 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về tình hình kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các gói kích thích kinh tế và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đôn đốc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2009 các nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn ứng trước dự toán NSNN các năm 2010-2011.

Khánh Ngọc

(Nguồn: Công văn số 15238/BTC-ĐT)