(Chinhphu.vn) - Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia vừa đưa ra dự báo GDP năm 2014 sẽ tăng 5,6-5,8%, tín dụng sẽ tăng trưởng 15%/năm.

Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia nhận định kinh tế vĩ mô năm 2013 đã được duy trì ổn định, với tổng cầu trong phạm vi kiểm soát, không gây áp lực lớn lên lạm phát và giúp ổn định kì vọng về lạm phát của dân chúng.

Giá giá hàng hóa thế giới được dự báo không có biến động lớn, thậm chí giảm, trong hai năm tới. Ngân hàng thế giới dự báo trong hai năm 2014-2015, giá năng lượng giảm tương ứng 1% và 0,8%, giá hàng hóa phi năng lượng giảm tương ứng 0,3% và 0,9%.

Mặc dù kinh tế thế giới còn một số thách thức, tiềm ẩn rủi ro như vấn đề nợ công ở châu Âu hay suy giảm tăng trưởng ở Trung Quốc và Ấn Độ song nhìn chung, kinh tế thế giới tăng trưởng tốt hơn trong năm tới cùng triển vọng TPP được kí kết trong năm 2015 sẽ thúc đẩy nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam.

Đầu tư tư nhân trong nước cũng sẽ cải thiện nhờ những giải pháp chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh đã triển khai trong thời gian qua sẽ phát huy tác dụng trong năm tới, và những biện pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu giúp hệ thống tài chính cải thiện và nâng cao khả năng cấp tín dụng. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá từ những dự án FDI và sẽ tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cũng nêu lên một số nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô của Việt nam trong 2 năm 2014-2015 gồm: Áp lực điều chỉnh giá hàng hóa cơ bản (giá than và điện) và dịch vụ công vẫn lớn; lãi suất và tỷ giá USD/VND tăng; nhập siêu tăng... Tuy nhiên, áp lực trên có thể được giảm bớt do chính sách kiểm soát ngoại tệ và quản lý thị trường vàng đang phát huy hiệu quả.

Dù có những thuận lợi nhất định nhưng để đạt các mục đề ra, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cho rằng trong ngắn hạn, từ nay đến cuối năm 2013 và năm 2014, các chính sách cần tiếp tục hỗ trợ tổng cầu (đầu tư và tiêu dùng) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục tăng sản lượng sản xuất kích thích kinh tế. Theo đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần được quan tâm (không nên thấp dưới 30% GDP) để tạo điều kiện cân đối cung cầu hàng hóa, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong trung hạn, các chính sách cần hướng tới việc cải thiện cung cầu của nền kinh tế, nâng cao năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. Do đó, việc đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế đóng vai trò quan trọng và cần phải tập trung thực hiện trong vòng 2-3 năm tới để tạo bước chuyển biến mới.

Xuất khẩu vẫn giữ vai trò là động lực quan trọng cho tăng trưởng do đó việc thu hút vốn FDI cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất xuất khẩu.Về mặt dài hạn cần có những giải pháp từng bước cải cách khu vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời hỗ trợ công nghiệp và khu vực doanh nghiệp trong nước. 

Huy Thắng