(Chinhphu.vn) - Ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm.
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 930 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,30-9,50%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,30%/năm, cao hơn 0,60%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/8/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 80 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu là 9,10%/năm. Kết quả, huy động được 80 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,10%/năm, cao hơn 0,60%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 05/9/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 102.793,57 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.

Nguyên Linh