(Chinhphu.vn) -  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, ngày 12/09/2013, Sở đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng được chia thành 4 loại kỳ hạn.

4 loại kỳ hạn gồm: 2 năm (1.000 tỷ), 3 năm (1.000 tỷ), 5 năm (500 tỷ) và 15 năm (1.500 tỷ). Kết quả đã huy động được 2.200 tỷ đồng TPCP phát hành trong đợt này, nâng tổng mức huy động từ phát hành TPCP qua hình thức đấu thầu của Kho bạc Nhà nước từ đầu năm đến nay lên 104.813,57 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 4.420 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,50-8,50%/năm. Kết quả, huy động được 500 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,55%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 300 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,50-8,90%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 8,50%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.067 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,84-12,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 9,00%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm không có lãi suất trúng thầu.

Thu Nga