(Chinhphu.vn) - Ngày 3/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Kết quả, huy động được 90 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Ảnh minh họa

Phiên đấu thầu này có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.500) tỷ đồng, 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 730 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 8,30-9,50%/năm. Kết quả, huy động được 50 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 40 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,10%/năm. Đây cũng là khối lượng và lãi suất trúng thầu, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/8).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã huy động được 24.147 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thanh Anh