(Chinhphu.vn) - Ngày 31/8, Việt Nam đã tiến hành kết nối thử nghiệm Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) với Indonesia và Malaysia, với những kết quả bước đầu tích cực.
Báo Hải quan cho biết, để phục vụ kết nối kỹ thuật ASW, Tổng cục Hải quan đã và đang tích cực thực hiện kết nối thử nghiệm Cơ chế một cửa quốc gia với một số nước trong khu vực.

Thông tin được kết nối liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D.

Đến ngày 31/8, Việt Nam đã thử nghiệm kết nối với Indonesia và Malaysia. Trong đó, kết quả kết nối và trao đổi thông tin với Indonesia (được thực hiện đầu tiên) đã diễn ra thuận lợi, việc trao đổi thông tin qua Cơ chế một cửa quốc gia giữa 2 nước đã được thực hiện.

Đối với Malaysia (mới tiến hành kết nối tuần trước), 2 bên đang tích cực hoàn thiện các công việc liên quan để có thể trao đổi thông tin qua Cơ chế một cửa quốc gia một cách suôn sẻ.

Liên quan đến kết nối ASW, mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho tổ chức Lễ công bố thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và kết nối kỹ thuật ASW vào ngày 10/9/2015.

VT