(Chinhphu.vn) – Luật Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi trình Quốc hội hôm nay (2/11) có nhiều điểm mới hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia.

Tạo khuôn khổ pháp lý góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống ngân hàng, tín dụng - Ảnh minh họa

Trong phiên làm việc của Quốc hội tại Hội trường sáng nay, báo cáo về dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sửa đổi, Thống  đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết, qua hơn 10 năm thực hiện Luật NHNN đã góp phần to lớn cho việc hình thành cơ sở pháp lý để đổi mới tổ chức và hoạt động của NHNN, đặc biệt trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của chính sách tiền tệ quốc gia và quản lý tốt hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tăng tính tự chủ của Ngân hàng Nhà nước

Tuy nhiên, theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu, quá trình thực thi Luật NHNN đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém… đòi hỏi phải sớm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình  hình thực tế hiện nay.

Theo đó, một trong những hạn chế cần sớm được sửa đổi là Luật hiện hành chưa quy định trách nhiệm của NHNN về việc công khai chủ trương, chính sách và những thông tin cần thiết về tiền tệ và ngân hàng, tạo lòng tin cho công chúng vào chính sách của Nhà nước trong bối cảnh thông tin nhiều chiều và nhiều nguồn hiện nay.

Luật NHNN cần nhanh chóng sửa đổi, tạo cơ sở pháp lý để thể chế hoá những chủ trương, chính sách đó, tạo điều kiện tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cải cách, đổi mới, hoạt động của NHNN.

“Do đó, việc sửa đổi Luật NHNN là một yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về Ngân hàng”, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh.

Thẩm tra dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, báo cáo của Ủy ban Kinh tế do Chủ nhiệm Hà Văn Hiền trình bày, tán thành nhiều quy định trong dự thảo Luật như Tờ trình của Chính phủ.

Theo ông Hà Văn Hiền, Luật hiện hành chưa trao quyền tự chủ cần thiết để NHNN chủ động và linh hoạt trong hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ. “Nếu dự thảo Luật không làm rõ thẩm quyền của NHNN được quyết định sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ đến mức nào thì sẽ không làm tăng tính tự chủ của NHNN so với Luật hiện hành”, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Hà Văn Hiền khuyến nghị.

Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế cũng đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về việc thành lập Hội đồng chính sách tiền tệ trong Ngân hàng Nhà nước.

Tạo điều kiện thuận lợi, hạn chế rủi ro của tổ chức tín dụng

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết, Luật hiện hành đã tạo điều kiện phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác quản lý với các khung pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng.

“Công tác thanh tra có nhiều kết quả khi Luật đi vào cuộc sống cũng như nâng cao quản trị và điều hành của các tổ chức tín dụng”, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nhận định.

Quá trình phát triển của thị trường tài chính và tổ chức tín dụng đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả của các tổ chức tín dụng.

Đánh giá chung về Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, Báo cáo thẩm tra  của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, dự án Luật có nhiều đổi mới, khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng hoạt động, hạn chế rủi ro cho các tổ chức tín  dụng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền kiến nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý Luật theo hướng thể hiện rõ quan điểm “cần thiết có các quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng, mặt khác cũng đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh của các tổ chức tín dụng”.

Những dự án Luật này sẽ được Quốc hội thảo luận tại các phiên họp trong tuần làm việc này.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Tờ trình về dự án Luật Nuôi con nuôi

Đồng bộ cơ sở pháp lý về nuôi con nuôi

Trong phiên làm việc sáng nay tại Hội trường, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã đọc Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Nuôi con nuôi. Theo Tờ trình, đây là vấn đề mang tính nhân đạo, được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc bởi điều kiện kinh tế - xã hội nước ta còn nhiều khó khăn, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần mái ấm gia đình, do đó vấn đề nuôi con nuôi càng trở nên bức thiết, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhiều gia đình.

Tuy vậy, pháp luật về nuôi con nuôi đang bộc lộ những bất cập, hạn chế, nhiều quy định còn tản mạn, không ít quy định còn chồng chéo đã làm giảm hiệu lực áp dụng trong thực tế. Việc ban hành Luật nuôi con nuôi tạo cơ sở pháp lý đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu con nuôi của các gia đình hiện nay.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có trên 200.000 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, hàng vạn trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học, mắc bệnh hiểm nghèo… Trong hơn 5 năm qua (2003-2009) có khoảng 20.000 trẻ em được nhận làm con nuôi.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật đánh giá cao cố gắng của Chính phủ trong việc chuẩn bị dự án Luật nuôi con nuôi. “Ủy ban Pháp luật cho rằng, dự án Luật này đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có đầy đủ các tài liệu cần thiết theo quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận nhận xét.

Cũng trong buổi sáng nay, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ về Luật Bưu chính và buổi chiều,  thảo luận ở tổ về dự thảo Luật này.

Lê Sơn