(Chinhphu.vn) –  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức cuộc họp với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục đích tăng cường phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng nhằm hạn chế tín dụng đen. Theo đó, lãnh đạo ngành ngân hàng đang muốn đẩy mạnh hiệu quả phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội để đưa nguồn vốn nhanh hơn đến với người dân, đặc biệt khu vực nông thôn.


Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đề nghị cần tăng cường phối hợp giữa ngân hàng và các tổ chức chính trị-xã hội để đẩy lùi tín dụng đen. Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Thời gian qua, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đặc biệt là người nghèo/người thu nhập thấp ở khu vực nông thôn, NHNN trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp tích cực.

Cụ thể, NHNN đã ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài phù hợp với thực tiễn; ban hành Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010, sau đó là Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và gần đây nhất là Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với nhiều cơ chế ưu đãi đột phá.

Bên cạnh đó, NHNN cũng đã triển khai nhiều chương trình tín dụng như cho vay hỗ trợ lãi suất để tăng cường cơ giới hóa và giảm tổn thất trong nông nghiệp; cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; cho vay hỗ trợ nhà ở; cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH...

Với các giải pháp tích cực nêu trên, ngành Ngân hàng cơ bản đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, các nhu cầu đời sống chính đáng của người dân. Đến ngày 27/3/2019, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 7,39 triệu tỷ đồng, tăng 2,5% so với cuối năm 2018.

Trong đó, theo ông Tiết Văn Thành, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 1,82 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm 2018. Bên cạnh đó, thời gian qua, các ngân hàng như Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc truyền thông chủ trương, chính sách và các chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại khắp các thôn, bản, vùng, miền đất nước, trở thành kênh dẫn vốn và quản lý vốn hiệu quả, giúp người nông dân từng bước xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống.

Đến nay, Agribank đã cho vay qua 68.871 tổ vay vốn với tổng dư nợ đạt 122.203 tỷ đồng. NHCSXH đã cho vay thông qua 180.967 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 193.314 tỷ đồng…

Việc TCTD thực hiện cho vay thông qua các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm – vay vốn do các tổ chức chính trị - xã hội quản lý đã giúp tiết kiệm chi phí của TCTD trong quản lý vốn vay, tạo điều kiện để khách hàng được giảm lãi vay, hỗ trợ TCTD trong công tác thẩm định, đánh giá khách hàng cũng như trong việc đôn đốc, thu hồi nợ vay, đặc biệt là tại những địa bàn dân cư phân bố không tập trung, điều kiện giao thông khó khăn, phương tiện liên lạc còn hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cho biết, phía ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội đã thường xuyên phối hợp để tổ chức giao ban định kỳ theo quy định, hàng tháng với Hội, đoàn thể cấp xã, 02 tháng/lần đối với Hội, đoàn thể cấp huyện, 3 tháng/lần đối với Hội, đoàn thể cấp tỉnh, 06 tháng/lần đối với Hội, đoàn thể cấp trung ương. Theo đó, các nội dung công việc ủy thác, trong đó có công tác tuyên truyền được kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc; các số liệu, tình hình hoạt động và các nội dung tuyên truyền được cập nhật kịp thời hàng tháng ngay từ cấp cơ sở.

Tuyên truyền, hướng dẫn tới từng người dân có nhu cầu vay

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đánh giá cao các đóng góp trong của các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác phối hợp ngành ngân hàng hỗ trợ người dân tiếp cận vốn tín dụng từ các tổ chức tín dụng cũng như việc tuyên truyền, cảnh báo tác hại của tín dụng đen đến người dân.

Quan trọng là phối hợp giữa ngành ngân hàng với các cấp của tổ chức đã tạo ra kênh thông tin, truyền thông nhanh chóng và hiệu quả đến người dân về chính sách tín dụng ngân hàng, đặc biệt là chính sách tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và chính sách tín dụng đối với người nghèo, các đối tượng chính sách.

Ở chiều ngược lại, các tổ chức chính trị - xã hội đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NHCSXH trong việc nhận ủy thác một số khâu của quá trình cho vay. Việc nhận ủy thác cho vay, thu nợ của các ngân hàng đối với các hội viên cũng góp phần làm cho sinh hoạt của các Hội đa dạng, phong phú hơn.

Dư nợ thông qua chương trình phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương đạt mức khá, tạo điều kiện cho nhiều tổ viên tiếp cận được vốn tín dụng với chi phí phù hợp, hiệu quả (tỷ lệ nợ xấu thấp dưới 1%).

Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, việc tổ chức tín dụng thực hiện cho vay thông qua các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm – vay vốn do các tổ chức chính trị - xã hội quản lý có nhiều ưu điểm như: giúp tiết kiệm chi phí của tổ chức tín dụng trong quản lý vốn vay, tạo điều kiện để khách hàng được giảm lãi vay; hỗ trợ tổ chức tín dụng trong công tác thẩm định, đánh giá khách hàng cũng như trong việc đôn đốc, thu hồi nợ vay, đặc biệt là tại những địa bàn dân cư phân bố không tập trung…

Tuy nhiên, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác phối hợp giữa ngành ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội còn gặp một số khó khan. Việc ủy thác cho vay thông qua các Tổ do các tổ chức chính trị - xã hội quản lý mới được thực hiện chủ yếu tại NHCSXH và Agribank, cần có thêm sự tham gia của các tổ chức tín dụng khác.

Để tạo điều kiện giúp các thành viên vay vốn sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn nữa, cần có cơ chế lồng ghép, phối hợp giữa hoạt động tín dụng ngân hàng với các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật....

Do đó, theo Phó Thống đốc, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của ngành ngân hàng về các chương trình chính sách tín dụng, cách thức tiếp cận vốn vay; đồng thời cảnh báo các thủ đoạn của các đối tượng, tổ chức cho vay nặng lãi cũng như những hệ lụy nặng nề mà tín dụng đen gây ra. Các TCTD nghiên cứu, triển khai ủy thác cho vay thông qua các Tổ do các tổ chức chính trị - xã hội quản lý, tạo điều kiện cho người dân tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, để đạt được kết quả cao nhất việc thực hiện mục tiêu của Chính phủ trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen, chỉ có ngành ngân hàng là chưa đủ mà cần có sự tham gia vào cuộc đồng bộ của các tổ chức chính trị - xã hội.

Các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường phối hợp với ngành ngân hàng triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen.

Cụ thể,  cần đẩy mạnh phối hợp với ngành ngân hàng thực hiện hiệu quả các hình thức cho vay ủy thác, cho vay thông qua các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm – vay vốn, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ vay vốn tại địa phương. Trong đó đặc biệt quan tâm quy trình bình xét cho vay vốn, đôn đốc người vay sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định.

Các tổ chức chính trị-xã hội ở tại địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về nguy cơ, tác hại của tín dụng đen, giới thiệu các kênh cung ứng vốn tín dụng chính thức để người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng cho biết NHNN đang điều chỉnh về cơ chế chính sách. “NHNN đang lấy ý kiến sửa đổi Thông tư số 43 về hoạt động của các công ty tài chính để bảo đảm khuyến khích cho vay tiêu dùng, nhưng hạn chế bớt những mặt tiêu cực như việc một số công ty cho vay với lãi suất quá cao.

NHNN cũng đặc biệt quan tâm đến việc tạo thuận lợi phát triển các tổ chức tài chính vi mô, đây sẽ là một kênh hỗ trợ về vốn tích cực giải quyết tín dụng cho người dân có thu nhập thấp”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Huy Thắng