(Chinhphu.vn) - Toàn ngành Thuế cần phấn đấu vượt tối thiểu 5% dự toán theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách vừa qua. 

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đặt ra với toàn ngành thuế tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 vừa diễn ra.

Báo cáo tại hội nghị, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, với những nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống thuế, số thu do cơ quan Thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 56.233 tỷ đồng, bằng 126,1% dự toán; thu nội địa trừ dầu đạt 1.219.635 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn. Ảnh:VGP.

Đáng chú ý trong năm 2019, công  tác thanh tra, kiểm tra  liên tục được cải tiến. Ngành Thuế chuyển sang thực hiện  thanh tra, kiểm tra theo phương pháp quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tính hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch. Năm 2019, Tổng cục Thuế phấn đấu thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. 

Với việc thực hiện 96.343 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và kiểm tra được 517.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, tổng số tiền kiến nghị, xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 64.525 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế tăng thu là 18.875 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 2.701 tỷ đồng; giảm lỗ là 42.948 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách đạt 73% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Tính đến cuối tháng 12/2019, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ đạt 35.200 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy cũng được đánh giá là một trong những đơn vị đi tiên phong trong thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính.

Năm 2020 dự toán được Quốc hội giao cho ngành Thuế tăng 10,2% so với năm 2019, trong đó ngoài quốc doanh tăng 13,6%, đầu tư nước ngoài tăng 8,5%, doanh nghiệp nhà nước tăng 7,8%, thu nhập cá nhân tăng 16,1%. 

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Cao Anh Tuấn cho biết, ngay từ những ngày trước Tết Nguyên đán, Tổng cục Thuế sẽ trình Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN cho các địa phương, với mục tiêu phấn đấu tổng số thu vượt ít nhất 5% so với dự toán; phấn đấu 63/63 cục thuế đều hoàn thành dự toán; phấn đấu tối thiểu 55/63 địa phương hoàn thành số thu từ đất.

Để đạt được mục tiêu này, ngành Thuế sẽ xây dựng và giao dự toán thu hàng quý cho các Cục Thuế đảm bảo tính khả thi, tích cực, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn.

“Ngành Thuế sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế ngay từ đầu năm, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế”, ông Cao Anh Tuấn nói.

Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, bảo đảm việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp, xử lý vi phạm về hoá đơn, về thuế theo qui định.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao việc lãnh đạo, công chức Tổng cục Thuế đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của ngành Tài chính năm 2019.

Tổng cục Thuế đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế và công tác chống thất thu NSNN, thu hồi nợ đọng thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu. Ảnh:VGP

Đáng chú ý, số thu nội địa 953 ngàn tỷ, vượt dự toán 945 tỷ đồng.”Đây là lần đầu tiên chúng ta vượt thu nội địa. Đây cũng là năm chúng ta thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đúng luật và phần nào đó theo kinh nghiệm là chúng ta có của ăn của để”, lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng đặc biệt đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Tổng cục Thuế trong các nhiệm vụ xây dựng thể chế, cải cách hành chính và sắp xếp tinh gọn bộ máy. Có thể nói đây là những lĩnh vực nổi bật không chỉ đối với Tổng tục Thuế mà đóng góp quan trọng vào thành công chung của Bộ Tài chính, được Chính phủ, cộng đồng DN và các tổ chức đánh giá rất cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng cũng lưu ý một số nội dung trong công tác quản lý thuế để cơ quan thuế các cấp có thể làm tốt hơn, hiệu quả hơn, có trách nhiệm hơn đối với lĩnh vực quản lý của đơn vị. 


“Vẫn còn tình trạng thất thu ngân sách tại một số lĩnh vực và khu vực như: kinh tế ngoài quốc doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, hoạt động chuyển giá; công tác đôn đốc, quản lý nợ đọng thuế đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng số nợ đọng thuế vẫn còn ở mức cao”, lãnh đạo Bộ Tài chính lưu ý với ngành Thuế.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá theo phương pháp phân tích rủi ro, đặc biệt có biện pháp chống thất thu NSNN có hiệu quả đối với các hộ kinh doanh lớn, dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng, hoạt động chuyển nhượng vốn và các loại hình kinh doanh mới như hoạt động giao dịch thương mại điện tử, các hoạt động kinh doanh phi chính thức… 

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quỹ hoàn thuế GTGT, phát hiện và xử lý kịp thời việc hoàn thuế GTGT sai quy định. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN, đảm bảo đến cuối năm 2020, số nợ thuế tối đa không quá 5% trên tổng thu NSNN theo đúng Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Đồng thời, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội từ 7-10 bậc theo đánh giá của WB.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cần tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy. Phấn đấu trong quý 1/2020 hoàn thành toàn bộ việc sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế thành các Chi cục Thuế khu vực.

Đặc biệt, chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ công chức thuế, nhất quyết đưa ra khỏi ngành các công chức thoái hóa, biến chất, tiêu cực, vi phạm kỷ luật. 

“Năm 2020 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Ngân sách Nhà nước 5 năm 2016-2020. Tôi tin tưởng rằng Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp sẽ đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với toàn ngành tài chính thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Ngân sách Nhà nước năm 2020 và các năm tiếp theo”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Anh Minh