(Chinhphu.vn) - Ngày 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng điện tử đến các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Cục Thuế hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức có kê khai thuế do Cục Thuế tỉnh trực tiếp quản lý hoàn thành việc kê khai thuế qua mạng điện tử trước ngày 31/8.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng tại các huyện, thành phố khi có đủ điều kiện theo yêu cầu. Trước mắt, triển khai chương trình quản lý thuế cấp Cục tại Chi cục Thuế các TP Tam Kỳ và Hội An, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức kê khai thuế qua mạng tại 2 đơn vị này, hoàn thành trước ngày 31/12.

Bên cạnh đó, hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập thực hiện kê khai thuế qua mạng điện tử ngay sau khi cấp giấy đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức có kê khai thuế nộp hồ sơ đăng ký kê khai thuế, tổ chức cấp phát hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ kê khai thuế qua mạng điện tử tại bộ phận “một cửa” của cơ quan Thuế...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức có kê khai thuế trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương làm việc với cơ quan Thuế để được hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đăng ký kê khai thuế, nộp thuế và giao dịch với cơ quan Thuế thông qua mạng điện tử.

Riêng các doanh nghiệp, tổ chức có kê khai thuế do Cục Thuế trực tiếp quản lý mà chưa thực hiện kê khai thuế qua mạng điện tử, thì lập thủ tục để triển khai thực hiện trong tháng 8 này.

Cục Thuế Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2014, có 90% doanh nghiệp, tổ chức có kê khai thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai thuế điện tử.

Thế Phong