(Chinhphu.vn) - Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 11 tháng ước thực hiện 231.535 tỷ đồng, đạt 102,31% dự toán, tăng 13,21% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,6%).
Kinh tế TP Hồ Chí Minh 11 tháng đầu năm tiếp tục phục hồi và tăng trưởng mạnh so cùng kỳ. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
Báo cáo của UBND TPHCM tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn (ngày 27/11) cho biết, kinh tế Thành phố 11 tháng đầu năm tiếp tục phục hồi và tăng trưởng mạnh so cùng kỳ.

Chỉ số phát triển công nghiệp 11 tháng ước tăng 6,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,1%). Riêng đối với 4 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng tới 7,9%.

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tính đến cuối tháng 11 đạt 31,204 tỷ USD, tăng 9,89% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước chiếm 55,98%, tăng 4,85%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 44,02% tăng 17,05%.

Số lượng khách quốc tế đến Thành phố ước đạt 3,9 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 78.702 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài vào Thành phố tiếp tục đạt kết quả tích cực. 11 tháng, Thành phố đã thu hút được 370 dự án mới với số vốn đạt 2,78 tỷ USD, so với cùng kỳ tăng 194,6% về vốn; có 123 dự án đang hoạt động xin điều chỉnh tăng vốn, số vốn tăng thêm 365 triệu USD.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách Nhà nước 11 tháng ước thực hiện 231.535 tỷ đồng, đạt 102,31% dự toán, tăng 13,21% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,6%). Trong đó thu nội địa 124.084 tỷ đồng, đạt 99,91% dự toán, tăng 14,8% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 29.151 tỷ đồng, đạt 106,78% dự toán, tăng 4,65% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 78.300 tỷ đồng, đạt 104,68% dự toán, tăng 14,17%.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm, theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Thành phố xác định tập trung các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra.

Tăng cường quảng bá, xúc tiến mở rộng thị trường mới cho hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Thành phố, tránh lệ thuộc vào một thị trường nhất định; tập trung khai thác tốt thị trường nội địa; phát triển công nghiệp hỗ trợ; và nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất; tiếp tục kiến nghị Chính phủ xây dựng hàng rào kỹ thuật để hạn chế những mặt hàng hạn chế nhập khẩu.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển 4 ngành công nghiệp cơ khí, điện tử - tin học, hóa chât và chế biến lương thực-thực phẩm có giá trị gia tăng cao. Rà soát loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, giãn tiến độ dự án chưa cấp bách, tập trung vốn hoàn thành các công trình trọng điểm, bố trí đủ vốn cho các chương trình, dự án cấp bách, chấm dứt tình trạng nhiều công trình có vốn nhưng không giải ngân được do không có mặt bằng để thi công.

Mạnh Hùng