(Chinhphu.vn) - Thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4 về việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021, trong tháng 5, số tiền thực hiện gia hạn ước khoảng 10.500 tỷ, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) khoảng 6.400 tỷ; tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ.

Ngành thuế nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế được gia hạn đúng quy định

Thu 5  tháng bằng 111,9% so với cùng kỳ

Theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 5 tháng năm 2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 15.956 tỷ đồng, bằng 68,8% so với dự toán, bằng 81,6% so với cùng kỳ trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 57,5 USD/thùng, bằng 127,8% so với giá dự toán, bằng 109,3% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 4,1 triệu tấn, bằng 51% dự toán, bằng 96,8% so với sản lượng cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 546.404 tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng cục Thuế, tình hình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020 cùng với phát sinh các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô...  và các nguồn thu đột biến từ hoạt động sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn đã góp phần tăng thu cho NSNN trong 5 tháng đầu năm.

Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, những khoản tăng thu trong 5 tháng đầu năm thì số thu thuế, phí nội địa tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tính đến 16/5/2021, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.709,06 tỷ đồng, bằng 56,46% so với cùng kỳ 2020.

Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699,81 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 402,68 tỷ đồng; giảm lỗ là 8.606,57 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.132,77 tỷ đồng, bằng 41,96% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Đẩy mạnh cải cách tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử.

Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Đã có 825.724 doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,59% số DN đang hoạt động; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ đầu năm 2021 đến ngày 19/5 là 9.078.795 hồ sơ.

Cơ quan thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Từ ngày 1/1 đến ngày 19/5, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 1.772.451 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 317.342 tỷ đồng và 13.481.164 USD.

Về hoàn thuế điện tử, tính từ ngày 1/1 đến ngày 19/5, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 6.040 DN trên tổng số 6.206 DN hoàn thuế (đạt 97,33%). Số hồ sơ tiếp nhận là 10.466 hồ sơ trên tổng số 10.664 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,14%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 6.875 hồ sơ với tổng số tiền hơn 42.058 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định, tiếp tục bám sát tình hình; phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu ngân sách 5 tháng đầu năm; các khoản thu, sắc thuế thu đột biến; tác động của việc thực hiện Nghị định số 52/2021 của Chính phủ đến số thu NSNN các tháng để kịp thời có các giải pháp điều hành thu NSNN hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thu thuế, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và y tế trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch.

Đối với triển khai Nghị định số 52 của Chính phủ về việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 để trợ lực cho các DN, hộ kinh doanh gặp khó do COVID-19, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn đầy đủ nhưng số lượng DN nộp đơn chưa nhiều (do còn hạn đến 30/7), một số ít trường hợp chưa nắm rõ nội dung.

Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, tập trung hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế được gia hạn theo đúng nguyện vọng và quy định hiện hành.

Huy Thắng