(Chinhphu.vn) - Tốc độ gia tăng nợ xấu bình quân hiện đã giảm đáng kể, ở mức 2,2% mỗi tháng so với mức 3,91% mỗi tháng trong năm 2012. Dự kiến đến hết năm 2013, VAMC sẽ mua được tối thiểu 30.000-35.000 tỷ đồng nợ xấu.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2013. Ảnh: VGP/Lê Tuấn
Đây là thông tin do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2013 diễn ra ngày 3/12.

Phó Thống đốc cho biết, theo số liệu các tổ chức tín dụng (TCTD) báo cáo đến cuối tháng 9/2013, tổng nợ xấu nội bảng là hơn 142.300 tỷ đồng, chiếm 4,62% tổng dư nợ, tăng 20% so với cuối năm 2012.

Tại Diễn đàn, Nhóm công tác Ngân hàng của Diễn đàn đã khuyến nghị một số vướng mắc về Thông tư 02 của NHNN về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro gây ảnh hưởng đến việc vận hành và tài chính của các TCTD. Đồng thời, các đối tác mong muốn tăng cường sự minh bạch, công khai thông tin về chương trình tái cơ cấu ngành Ngân hàng, trong đó có lộ trình tăng tỷ lệ vốn nước ngoài tại các ngân hàng trong nước. 

Về tiến trình xử lý nợ xấu, Nhóm công tác Ngân hàng của Diễn đàn đã nêu lên một vài quan ngại về việc nhiều ngân hàng đã tăng được vốn khi chuyển nợ xấu qua Công ty Quản lý và Khai thác Tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC).

Đối thoại thẳng thắn với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng khẳng định, NHNN đang tích cực rà soát tháo gỡ các vướng mắc mà các đối tác khuyến nghị. Riêng về vấn đề xử lý nợ xấu, NHNN đã có nhóm giải pháp và yêu cầu các TCTD phòng ngừa nợ xấu “phình to” trong tương lai. Ví dụ: Nhóm giải pháp áp dụng từ phía TCTD là đánh giá lại nợ, phân loại nợ, kiểm soát chặt chẽ và trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, tăng cường quản trị rủi ro, nhằm chặn nợ xấu mới phát sinh.

Phó Thống đốc cũng khẳng định, nguồn thu của các tổ chức đủ để bù đắp chi phí trích lập dự phòng rủi ro xử lý nợ xấu qua VAMC.

Phó Thống đốc cho biết, đến ngày 21/11, VAMC đã mua được gần 18.400 tỷ đồng nợ xấu với giá mua số khoản nợ này là gần 14.400 tỷ đồng. VAMC tự xác định giá thị trường của mỗi khoản nợ xấu dự kiến mua, bán hoặc thông qua tổ chức định giá độc lập. Ông Lê Minh Hưng cũng cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và một số cơ quan để xây dựng khung pháp lý cho hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua bán nợ. 

Về sự tham gia của đầu tư nước ngoài trong ngân hàng, Phó Thống đốc khẳng định, luôn khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần ngân hàng. Điều này thể hiện qua quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư ngoại tối đa 20%, trong khi một nhà đầu tư trong nước chỉ được sở hữu tối đa 15% cổ phần. NHNN hiện đang trình Chính phủ Nghị định cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng yếu kém cao hơn mức thông thường.

Huy Thắng