(Chinhphu.vn) - 14h thứ Sáu, 17/9/2010, tại Cổng TTĐT Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hùng- Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ có cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân.

Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã là một trong những ưu tiên của Chương trình - Ảnh minh họa

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã ra Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại…”

Ðể rút kinh nghiệm chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết trên phạm vi cả nước, Ban Bí thư thông qua Ðề án về chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới được triển khai trên 11 xã đại diện cho các vùng kinh tế - văn hoá.

Thực hiện chủ trương trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 cũng như ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới với 19 tiêu chí.

Với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và những vấn đề cần quan tâm”, cuộc đối thoại trực tuyến trên Cổng TTĐT Chính phủ sẽ cung cấp thêm thông tin cũng như giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của người dân trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tham dự cuộc đối thoại còn có đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng.

Quí vị độc giả quan tâm xin gửi ý kiến, câu hỏi về địa chỉ doi_thoai@chinhphu.vn

Cổng TTĐT Chính phủ