(Chinhphu.vn) - Khai trương hoạt động của VAMC, ngày 26/7, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình lưu ý hoạt động của công ty cần tuân thủ nguyên tắc công khai minh bạch.

Lê khai trương VAMC, ngày 26/7. Ảnh: VGP/Huy Thắng

Khẳng định Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) không phải là “cây đũa thần” để giải quyết được tất cả nợ xấu, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết NHNN sẽ chỉ đạo sát sao VAMC, đánh giá định kỳ kết quả hoạt động, triển khai các giải pháp đúng đắn góp phần đạt mục tiêu đến năm 2015 sẽ đưa nợ xấu về mức kiểm soát.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng công bố dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với VAMC. Đáng lưu ý theo dự thảo này, VAMC được mua nợ xấu của tổ chức tín dụng (TCTD) theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt do Công ty phát hành hoặc sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của VAMC ngoại trừ trái phiếu đặc biệt để mua các khoản nợ xấu theo giá trị thị trường.

Tuy nhiên, đối với trường hợp mua nợ xấu theo giá thị trường, VAMC phải xây dựng phương án mua các khoản nợ xấu này trình Thống đốc NHNN chấp thuận trước khi thực hiện.

Ngoài mua nợ xấu, VAMC được sử dụng vốn để đầu tư ra ngoài (không thông qua việc mua bán nợ và tài sản) và được sử dụng vốn để đầu tư, cung cấp tài chính cho khách hàng vay để xử lý khó khăn tài chính tạm thời và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Riêng hoạt động đầu tư ra ngoài được thực hiện dưới các hình thức như gửi tiền tại các TCTD trong nước; sửa chữa, nâng cấp tài sản đảm bảo đã được VAMC thu nợ; hoặc tham gia góp vốn, mua cổ phần để cơ cấu lại tài chính và hoạt động của khách hàng vay.

Huy Thắng