(Chinhphu.vn) - Trong năm 2011, Chính phủ dự kiến giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người; tỷ lệ thất nghiệp thành thị sẽ giảm xuống 4,5% trên tổng số lao động trong độ tuổi.

Ảnh minh họa

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2010 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011 của Chính phủ gửi tới Uỷ ban Thường Quốc hội cho biết, năm 2010, cùng với đà phục hồi của nền kinh tế, đã tạo được nhiều việc làm mới cho người lao động, góp phần hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp.

Nhiều chính sách tạo việc làm

Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2010, cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 1.045,6 nghìn lao động, đạt 65,35% kế hoạch năm. Trong đó, tạo việc làm trong nước là 994 nghìn người, đạt 65,6% kế hoạch; xuất khẩu lao động 51,6 nghìn người, đạt 60,7% kế hoạch.

Ước tính cả năm 2010, số lao động giải quyết việc làm đạt 1,605 triệu người, bằng 100,31% kế hoạch và tăng 6,64% so với thực hiện năm 2009. Riêng chỉ tiêu xuất khẩu lao động, ước đạt 80 nghìn người, chỉ đạt 94,12% so với kế hoạch.

Đầu năm 2010, khi triển khai công tác nhiệm vụ năm 2010, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cũng đã đặt chỉ tiêu phấn đấu tạo việc làm cho 1,6 triệu người, dạy nghề cho 1,7 triệu người, giảm tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động khu vực thành thị xuống dưới 4,7%...

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thanh Hòa cho biết, để thực hiện Chương trình quốc gia về việc làm năm 2010, Bộ LĐTBXH xác định tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đoàn thể trong việc giao vốn; chỉ đạo việc ưu tiên cho vay các cơ sở sản xuất kinh doanh tạo nhiều việc làm.

Bộ LĐTBXH phối hợp xây dựng các mô hình, chính sách giải quyết việc làm thích hợp cho lao động, đặc biệt lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, lao động nông thôn, lao động thanh niên; hoàn thiện quy hoạch hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) và cấp giấy phép hoạt động cho các doanh nghiệp giới thiệu việc làm.

Mặt khác, Bộ LĐTBXH sẽ hỗ trợ tổ chức sàn giao dịch việc làm cho 44 tỉnh, thành phố; phấn đấu tổ chức một phiên giao dịch việc làm trên phạm vi toàn quốc; đầu tư nâng cao năng lực cho 48 TTGTVL, các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm kiểu mẫu của Đoàn Thanh niên theo Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động, triển khai trên cả nước; tổ chức tập huấn cho 18.000 lượt cán bộ từ Trung ương tới địa phương.

Ngoài ra, thực hiện Đề án 71 của Chính phủ về hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009-2020, đến nay đã thí điểm tại 28 huyện thuộc 10 tỉnh; đã tuyển chọn, đào tạo cho 3.500 người, trong đó 1.000 người đã xuất cảnh.

Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đang tiếp tục giảm

Năm 2011, tổng số lao động trong độ tuổi có khoảng 57,73 triệu người, trong đó số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân khoảng 50,3 triệu người.

Chỉ tiêu mà Chính phủ dự kiến trong năm 2011 là giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó tạo việc làm trong nước 1.513 nghìn người, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 87 nghìn người. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị sẽ giảm xuống 4,5% trên tổng số lao động trong độ tuổi.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều chính sách và giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đang tiếp tục giảm xuống.

Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ hộ nghèo từ 12,1% năm 2009 giảm xuống 10,6%  năm 2010. Trong đó, 5 tỉnh, thành có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% và không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia là Tp.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương; 62 huyện nghèo nhất nước đã cơ bản hoàn thành công tác xoá  nhà dột nát cho hộ nghèo.

Năm 2011, Chính phủ đưa ra chỉ tiêu dự kiến giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn nghèo mới; riêng 62 huyện nghèo giảm 4%.

Được biết, giai đoạn 2006-2009, cả nước đã giải quyết việc làm cho khoảng 6,5 triệu lao động (đạt 81,2% mục tiêu giai đoạn 2006-2010 đề ra), trong đó từ Quỹ Quốc gia về việc làm khoảng 1,2 triệu lao động, gần 323 ngàn lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Vũ Trọng