Trang chủ » Box Chuyên đề » Làm thế giới sạch hơn 2017

Nhiều địa phương hưởng ứng chiến dịch ‘Làm cho thế giới sạch hơn 2017’

17:45, 18/09/2017

Còn 5 ngày nữa mới đến ngày Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (23/9) nhưng ngay từ lúc này, nhiều địa...

Để Luật bảo vệ môi trường đi vào đời sống

16:24, 30/08/2017

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường nhằm nâng cao hiệu quả, hạn chế...